Landsbygdsnätverket

Bildmontage av foton från: Scandinav4QWE, Gustav Wiberg, Johan Ascard, Pär Bäckström.

Mötesplats AKIS 2024 - digitalt

Den 14 mars 2024 arrangeras för tredje året i rad Mötesplats AKIS, ett digitalt evenemang för alla som arbetar med kunskap, innovation och utveckling av svenskt lantbruk.

Vi får lägesuppdatering om AKIS-samordningen i Sverige, Internationell utblick och samordning, de fyra kunskapsnaven, den gemensamma kommunikationsplattformen samt uppdateringar gällande innovationsstödet EIP-Agri. Precis som vid tidigare träffar så samlar vi in era synpunkter på vad vi ska arbeta med och prioritera kommande år för att utveckla vårt svenska AKIS.

Vill du ha en översikt över några AKIS-aktörer och pågående aktiviteter? På Landsbygdsnätverkets webbsida Mötesplats AKIS kan du se vad vi gjort tidigare år:
Mötesplats AKIS

Program

 • 10.00 Programmet börjar
  Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  AKIS i Sverige - översikt

 • 10.50 Paus

 • 11.00 AKIS analysgrupp och utförargrupper

 • 11.20 Info och lägesrapporter från kunskapsnav
  Kunskapsnav Animalieproduktion
  Kunskapsnav Företagsledning & Entreprenörskap
  Kunskapsnav Miljö & Klimat
  Nationell kompass

 • 12.00 Lunch

 • 13.00 Kommunikationsplattform – lägesuppdatering av hur arbetet fortskrider

 • 13.10 Internationell utblick och samordning

 • 13.20 Rådgivningens roll och utveckling

 • 13.50 Hur kan Jordbruksverket stödja kunskapsutveckling och innovation?

 • 14.00 Paus

 • 14.10 Workshop. Vad ska vi arbeta med och hur ska vi prioritera kommande år för att
  utveckla vårt svenska AKIS?

 • 15.00 Avslut

Publicerades