Landsbygdsnätverket

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas tre gånger under 2024. Tema för året är Kompetens och livslångt lärande i lantbruket.

Datum och tid

6 maj - avslutat
9 september
11 november

Klockan 15.00 - 16.30 alla tre tillfällen.

Anmälan

Anmäl dig här till samtliga mötestillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - sidan öppnas i ett nytt fönster.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut separat.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli.
Charlotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

Publicerades