Landsbygdsnätverket

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas fyra gånger per år och nästa möte är den 8 maj. Tema för Kompetensrådet under 2023 är Gröna näringars attraktionskraft.

Rådet är ett mötesforum för utbildningsaktörer och branschföreträdare samt för berörda myndigheter och civila samhället.

En mindre grupp med representanter från Naturbruksskolornas förening, Gröna arbetsgivare, LRF, SLU och Myndigheten för Yrkeshögskolan utgör rådets arbetsutskott, som identifierar strategiska frågor och aktuella ämnen att ta upp på rådets möten.

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet.

Är du intresserad av att vara med på sändlistan för Nationella kompetensrådets möten? Kontakta Anna Hedberg eller Maria Elinder, kontaktuppgifter nedan.

Datum och tid

8 maj klockan 15.00 - 16.30.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom.
Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - senast den 4 maj

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli
Maria Elinder Naturbruksskolornas förening, ordförande Nationella kompetensrådet.

Program

15.00 - 16.30

1

Välkomna och öppnande av mötet

2

Minnesanteckningar från förra mötet

3

KSLA:s arbete med kompetensförsörjning - Ann-Britt Karlsson, KSLA

4

Hur kan ett utmaningsdrivet arbetssätt öka gröna näringars attraktionskraft?
Niclas Ekholm, Unga Innovatörer

5

Panelsamtal om gröna näringars attraktionskraft – utmaningar, innovation och samverkan
Anna Ross, Jobba Grönt
Mats Halling, Hushållningssällskapet
Katarina Wolf, LRF Ungdomen
Magnus Börjesson, Agro Öst
Catharina Alwall Svennefelt , SLU

6

Övriga frågor och förslag till nästa möte

7

Nästa möte: 11 september klockan 15.00-16.30

8

Avslut

Publicerades