Landsbygdsnätverket

Öppet möte: Pilotinsamlingen av nationell livsmedelsstatistik

I början av året fick landets kommuner en förfrågan från Jordbruksverket och MATtanken om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som de köpte in 2022. På mötet den 16 maj kl. 13.30-15.00 välkomnar vi alla aktörer som vill veta mer om hur det gått med insamlingen av nationell livsmedelsstatistik.

Publicerades