Landsbygdsnätverket
Många båtar och husbilar vid Lungers hamn.

Hela bygdens hamn

Tusen och åter tusen ideella arbetstimmar – och hjälp och stöd från Leader. Det var vad som krävdes för att förvandla Lungers hamn till ett modernt och välutrustat område för båtliv och rekreation för både boende och besökare.

Projektet drog igång 2018, men frågan hade diskuterats under ett antal år dessförinnan eftersom hamnen i norra Hjälmaren var i stort behov av en upprustning. Det behövdes bland annat ett klubbhus och magasin till båtklubben, en offentlig toalett, vatten- och strömförsörjning och ett antal uppställningsplatser för de många husbilar som söker sig till platsen sommartid. Men främst behövdes fler båtplatser.

– Man kan nog säga att klubben höll på att förtvina. Nyinflyttade och ungdomar kunde inte få några platser så vi fick inget nytt blod in i verksamheten. Dessutom saknade vi gästplatser, förklarar Staffan Hartin, projektledare för Lungershamns båtklubb.

Leader som bollplank

Efter en del interna diskussioner fattades så beslut om att dra igång projektet. Man hade då identifierat den gamla igenvuxna kanalen ett stenkast från den befintliga hamnen som en lämplig plats för utbyggnaden. Tidigt togs kontakt med Leader Mälardalen.

– Det finns en erfarenhet i området av att driva leaderprojekt så det var ett självklart val att vända oss till dem. Och Leader fanns med redan från början som stöd och bollplank, kunde ge goda råd och hjälpa till med ansökan. De var som en partner till oss, berättar Staffan Hartin.

Många hjälptes åt med grävmaskiner och annat för att upprusta Lungers hamn.

Många frivilligtimmar

Det finansiella stödet från Leader kompletterades med att båtklubben tog ett lån. Men för att ro det omfattande projektet i land krävdes också mängder med ideella arbetstimmar från klubbens medlemmar. När de hade kommit upp i 2 000 timmar slutade de helt enkelt att hålla räkningen och en stor andel av denna insats utfördes av nya medlemmar i klubben, många gånger unga människor.

I juni 2020 var de nya gästplatserna och den offentliga toaletten klar. Ett knappt år senare invigdes hela anläggningen med bland annat nya båtplatser, ställplatser för husbilar, möjlighet till toalettömning, p-platser, ny ramp och nytt klubbhus.

Men projektet rymmer inte bara den fysiska upprustningen av hamnen, utan även mjukare delar, berättar Staffan Hartin.

– Båtfolket är ju ganska mansdominerat, så inom ramen för projektet har vi även försökt bredda upptagningen till klubben. Vi ville bland annat engagera fler kvinnor och arrangerade seminarier och kurser. Och i ett sidoprojekt anordnade vi även kortare kurser om sjöliv och säkerhet för ungdomar och nyanlända. Med våra mått blev det en fantastisk succé med mellan 40 och 50 deltagare. Den här sortens verksamhet hoppas vi kunna fortsätta med även nu när projektet är avslutat.

Brett engagemang

Mia Lundqvist, verksamhetsledare på Leader Mälardalen, menar att Lungers hamn är ett bra exempel på när leadermetoden fungerar som bäst.

– Initiativet kom ju från de som berörs och för mig är det en väldigt viktig del av leadermetoden. Projektet var väl förankrat hos målgruppen, man hade med sig flera föreningar och lokala företag. Det är en engagerad bygd med ganska lång tradition av att genomföra gemensamma projekt för bygdens bästa. Det tror jag var en förutsättning för att det skulle bli så lyckat.

Tillbaka till samlingssidan för leaderprojekten Länk till annan webbplats.

Publicerades