Landsbygdsnätverket

Projektexempel

Genom att arbeta med lokal förankring, i smarta nätverk och med insatser som hänger ihop med andra aktiviteter bidrar leadermetoden till att skapa hållbara lösningar på lokala utmaningar. På den här sidan samlar vi inspirerande exempel på olika projekt inom Leader - lokalt ledd utveckling.

I programperioden 2014-2020 (med förlängning till 2022) har Leader - lokalt ledd utveckling haft finansiering från fyra fonder; Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden. Hittills har närmare 2 500 projekt blivit godkända. Projekten handlar exempelvis om utveckling av kultur- och fritidsaktiviteter, byutveckling eller företagssamverkan. Men vad kan ett leaderprojekt konkret resultera i? Här presenterar vi några exempel på vad lokal förankring, nätverk och länkar mellan insatser kan åstadkomma!

Man som balanserar på en lina uppe bland träden.

Projektstöd till företag som skapat Europas första ziplinebana för rullstolsburna.

Ungdomar som besöker en fiskodling.

1000 elever och lärare har lärt sig mer om laxens liv i Vindelälven.

Utanför Värmskogs servicecenter. Foto på huset.

Servicecenter med kafé, pub, konferenslokaler och arbetsytor.

Samling inom Bygdsam Nätradalen. En grupp kvinnor pratar med varandra.

Bygdsam Nätradalen är en paraplyförening för bygdens föreningar och företag.

Adam sitter och samtalar med stammisarna Lasse och Stig. De ser mötesplatsen Saved som ett andra hem.

I projektet SAVED blir räddad mat omhändertagen och tillagad av människor i utanförskap.

Kvinna som bjuder in till landsbygdsmässa.

Initiativ som visar på möjligheter med att starta eget och försörja sig själv på hemorten.

Falkenbergs matdagar med många besökare på torget.

Falkenbergs matdagar har prisats av White Guide.

Lungers hamn med både båtar och husbilar.

Många var involverade när Lungers hamn rustades upp.