Landsbygdsnätverket
Stavsjö. Lägenhetshus.

Gamla skolan i Stavsjö blev lägenheter och kontor

Fram tills för några år sedan var det lilla brukssamhället Stavsjö, på gränsen mellan Södermanland och Östergötland, en ort under avveckling. Men i samband med att de boende fick bredband genom byalagsmodellen började fler engagera sig i att utveckla orten. Idag ser man för första gången på 20 år en inflyttning till Stavsjö.

Vad är smart?
Omgivande samhällen och städer kan involveras.
Utgå från sin bygds tillgångar, tillgängliga kunskaper och förmåga till initiativ.

Det lilla samhället Stavsjö i utkanten av Nyköpings kommun var under många år en ort som hade glömts bort. Lanthandeln lades ner, bussturerna blev färre och skolan avvecklades. Dessutom stängdes det tidigare så blomstrande värdshuset när den nya motorvägen drogs utanför samhället. Inga nya bostäder hade byggts sedan 80-talet och andelen pensionärer blev allt större samtidigt som barnfamiljerna flyttade ut.

Men för några år sedan började det vända. Startskottet blev fiberutbyggnad genom byalagsmodellen som gjorde att Stavsjöborna fick bredband och blev uppkopplat med omvärlden. De boende började samverka och förverkligade en rad olika önskemål som gjorde det lättare att leva och bo i samhället. Ett bekvämare boende i markplan var ett av de behov som många tyckte var viktigt.

Den gamla skolan som kommunen ägde hade stått tom ett tiotal år, men nu väcktes idén om att använda den. Ett lokalt utvecklingsbolag, Kiladalens Utveckling AB, utan privata vinstintressen bildades och bolaget köpte skolfastigheten med tillhörande markområde på 13 500 kvadratmeter. Det uprättades en detaljplan för att bygga bostäder på platsen och idag är de första åtta lägenheterna klara och uthyrda. Samtidigt som planeringen pågår för nästa etapp.

Bolaget har även förädlat skollokalerna till ett kontorshotell och andra kommersiella lokaler. Idag har bolaget har 84 lokala aktieägare och allt eventuellt överskott återinvesteras i bygden.

Initiativtagare Stavsjö

Larz Johansson och Gunnar Casserstedt.

"Leaders roll har varit avgörande"

- Leaders roll har varit avgörande. Utan det stöd som vi fick till förprojekteringen hade vi aldrig kommit så här långt. Även vår "fixargrupp" har haft stor betydelse, säger Larz Johansson, ordförande i utvecklingsbolaget.

Fixargruppen berstår av 15-20 glada pensionärer som samlas varannan tisdag och jobbar med olika förbättringar på fastigheten och dess omgivningar. Man dricker också kaffe och umgås.

- Förutom att vara en resurs så skapas även en social gemenskap som är av stor betydelse för människors välmående, säger Larz Johansson.

Har skapat flyttkedja

Gunnar Casserstedt, vd i Kiladalens Utveckling AB, konstaterar att man för första gången på 20 år har en inflyttning till Stavsjö.

– Vi har skapat en positiv flyttkedja så att man kan bo kvar i samhället när man lämnar sin äldre villa, som inte sällan har flera våningar, till yngre barnfamiljer. Den småskaliga känslan med gårdstun är något vi vill ha kvar för det stimulerar sociala kontakter, säger han.

- Vi har nu också planer på att ta nästa steg och bygga ytterligare tolv hyreslägenheter på fastigheten. Även i den här andra etappen hoppas vi på ett samarbete med Leader Sörmlandskusten.

Publicerades