Landsbygdsnätverket

Övning för att hitta din väg och vision

Det är er grupp som ska ta fram och bära er gemensamma vision men din egen vision och intention är din drivkraft. Därför är det viktigt att du börjar med att tänka igenom vad du vill. Detta är också något du behöver arbeta med kontinuerligt.

Fundera på och skriv ner dina tankar om nedanstående rubriker. Tänk gärna både personligt och professionellt. Försök sedan att summera varje rubrik till två eller tre ord.

Gåvor - Begåvningar, förmågor, kunskaper

Passion – Jag brinner för…

Berörd – Jag blir upprörd och berörd av … i världen

Tillväxtzoner – Här kan jag lära och utvecklas