Landsbygdsnätverket

Övning för att kartlägga och inventera

Här listar vi organisationer och sammanhang som kan vara till nytta för er bygd, som ni kan samarbeta med eller lära av. Ta även med de som kanske känns osannolika idag.

Kategorier som ni kan tänka på är:

  • Mat
  • Energi
  • Transport
  • Turism
  • Intressegrupper
  • Institutioner och myndigheter
  • Handel (i synnerhet lokalägda butiker)
  • Finansieringsorganisationer

Om tid och lust tillåter kan ni också titta på vilka nationella möjligheter till samarbete som finns.