Landsbygdsnätverket

Övning för att ta fram en gemensam vision

En viktig del i arbetet med Smarta landsbygder är att skapa en positiv, gemensam vision av hur en levande bygd skulle kunna se ut.

  • Utse en person i gruppen som läser texten nedan högt, gärna med inlevelse och med pauser mellan stycken!
  • Skriv ner de tankar eller svar du får.
  • Dela därefter in er i grupper med ungefär tre personer i varje.
  • Berätta för varandra vad ni ser framför er utifrån texten som lästes upp. Finns det någonting som överraskade dig? Var det något du inte gillade? Se till att alla i gruppen får komma till tals.
  • Gå tillbaka till den stora gruppen och dela med er av exempelvis två berättelser per grupp.
  • Försök att hitta gemensamma nämnare. Vilka berättelser har flera deltagare tagit upp? Var finns energin? Kan ni komma överens om en eller två saker som är viktigast att ha med i en vision?

Vi kommer strax att göra en resa till en omställd värld för att vi ska få uppleva hur en omställd värld skulle kunna gestalta sig.

Framtidsvisioner är en viktig del av omställningsprocessen. De ger både drivkraft och riktning för omställningsarbetet.
Dessutom är det så att det vi lägger vår uppmärksamhet på har störst chans att inträffa.

Därför är visioner viktiga. Och det är viktigt att göra dem explicita, tydliga, föreställbara. Det ökar chansen att vi kommer att gå i den riktningen.

Men vad är framtiden förresten? Faktiskt så finns det ingen framtid. Det är bara nuet som finns. Eller hur?

Den enda plats där framtiden finns är i vår föreställningsvärld. Därför finns det anledning att titta in i den inre världen, i vår föreställningsvärld. För framtiden finns ingen annanstans.

Jag kommer nu bjuda dig på en resa till din egen föreställningsvärld.

Om du vill följa med på resan kan du lägga ifrån dig allt du har i händerna, göra det bekvämt för dig på din stol, eller, om du vill lägga dig på golvet.

Om du sitter kvar på stolen kanske du vill räta på ryggen och känna fötterna stadigt mot golvet. Du kanske vill sluta ögonen. Och bara följa rytmen av din egen andning. Som kommer. Och går.

Och medan du fokuserar på andningen ett tag håller världen runtomkring dig att ändras.

Transformationen sker mirakulöst enligt dina visioner för en framtid med en levande bygd. Bygden lever!

Medan du är kvar med stängda ögon kan du tänka dig att du går till fönstret och tittar ut. Vad ser du där? Vilka tecken syns att bygden lever. Vad händer på gatan, i husen eller i skogen eller på ängarna?

Vad är din känsla när du vet att allt du drömt om - även omedvetet - har nu skett? Vilken var din roll i förändringen?

Om du reser genom bygden, vad hör du människor prata om?

Vad gör de?

Du kanske vill börja tala med någon av de som finns där. Vilka frågor vill du ställa?....Vilka svar får du?

Vad lägger du märke till hos den personen, deras kroppshållning eller ansiktsuttryck?

Vad för slags kontakt finns mellan er?

Du kanske är hungrig och går för att hitta något att äta. Vart går du? Vad äter du? Varifrån kommer maten?

Ser du några människor arbeta? Hur försörjer sig folk nuförtiden? Hur försörjer du dig själv?

Och hur känns det?

På din väg hem kanske du vill stanna upp och lägga märke till din omgivning. Landskapet, himlen, växter och djur. Är det något som känns överraskande?

När du ser ut över bygden, blir du än mer medveten om din andning igen. Efter några sekunder är du tillbaka i nutid där du kan öppna dina ögon igen.