Landsbygdsnätverket
Illustration med texten Vad ska vi göra? Över texten finns en skiftnyckel och en kratta.

Vad ska vi göra?

Här tar ni reda på vad ni ska göra i bygden utifrån var ni är, vad ni vill och vad ni har. Titta särskilt på det ni har kommit fram till i övningen för att ta fram en gemensam vision.


Gör så här:

 • Samla de personer i bygden som vill arbeta med Levande bygder-materialet.
 • Dela upp er i mindre grupper med två eller tre personer alternativt fundera för dig själv.
 • Prata om eller fundera själv på frågorna nedan. Skriv ner svaren.
 • Gå tillbaka till den stora gruppen och presentera vad du har kommit fram till alternativt vad ni har kommit fram till gemensamt. Vilka tankar väcker detta? Det kanske dyker upp sådant som du inte har skrivit upp eller sa i den mindre gruppen.
 • De sammanlagda tankarna ger en bra bild över vad ni i bygden tycker.
Illustration på en hjärna, som symboliserar "huvudet".
 • Är det något som vi behöver veta mer om för att komma framåt?
 • Behöver vi nya kunskaper för att kunna genomföra det vi vill?
 • Vad är ett första, andra eller tredje steg för att nå det önskade läget?
 • Vilka initiativ får oss att känna stolthet och engagemang?
 • Vilka vill vi bjuda in till våra aktiviteter?
 • Vilka aktiviteter passar bäst att bjuda in till?
Illustration av ett hjärta.
 • Vilka konkreta aktiviteter vill vi driva tillsammans för att uppfylla bygdens gemensamma behov?
Illustration av en hand.