Landsbygdsnätverket
Bild exempel på app kollektivtransport

Anropstyrd kollektivtrafik blev lyft i Södra Årefjällen

Exempel på app för transporter och anropsstyrd kollektivtrafik.

I Södra Årefjällen prövar man att starta en anropsstyrd kollektivtrafik för att transportera gäster mellan tågstationen och boendeanläggningarna. Tjänsten kan även användas för dagsutflykter till olika utflyktsmål. Efter att en gäst har bokat en transport kommer den dyka upp i en app. För att uppmuntra samåkning blir transporten även tillgänglig för lokalbefolkningen.

Vad är smart?
Människors förmåga att  samarbeta för att  utveckla sina bygder  för jobb och service
Social och digital  innovation där digital  teknik används  när det behövs.

Södra Årefjällen är en bygdeutvecklingsförening med uppgift att utveckla hållbara fjällupplevelser för boende och gäster. 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram Vision 2030. Här jobbar man i flera parallella projekt som de flesta har att göra med smartare organisering av transporter på olika sätt. Bland finansiärerna finns Tillväxtverkets Servicelösningar och flera olika Leaderprojekt.

Möjlighet att boka hela vägen

- En viktig del i det här projektet är att vi vill underlätta för besökare att anlända till Södra Årefjällen med tåg. Tanken är att besökare redan i tågoperatörernas bokningssystem ska kunna boka resa hela vägen fram till slutdestinationen, säger Per-Ivar Persson, projektledare för Vision 2030.

SJ har visat intresse för projektet och sedan mitten av mars arbetar projektgruppen därför tillsammans med SJ och Freelway, som står bakom appen.

- Vår ambition är att få igång detta redan till sommaren 2020 för att stärka vårt lokala transportsystem som hittills innehåller samåkning och hemleverans, säger Per-Ivar Persson.

Snabb uppslutning under corona

Att de boende i Södra Årefjällen har förmåga att samarbeta och snabbt ställa om efter nya förutsättningar bevisade man inte minst under vårens coronapandemi. På ett par veckor hade man löst hemsändning av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel tack vare frivilliga volontärer som hjälper personer i riskgrupper.

- Det här var en tjänst vi var tvungna att snabblansera tillsammans med Freelway och Åre kommun för att minska risken för smittspridning av Coronavirus, säger Per-Ivar Persson.

Publicerades