Landsbygdsnätverket

Lokala skafferier för en levande landsbygd

Bodens kommun har tecknat skafferiavtal med lanthandlare på två orter. Krav har ställts på att butik ska finnas på orten och att de kan administrera hämtköp.

Med ett uppdrag från politikerna om att en stor andel av de livsmedel som kommunen köper in ska vara lokalproducerade eller köpas in via företag lokalt började Theresa Hägglund, upphandlingschef i Boden, och hennes kollegor fundera på hur de skulle gå tillväga.

Den ansvariga upphandlaren inledde tillsammans med kommunens kostekonom och kostchef ett grundligt förarbete. De började med att inventera alla lokala producenter och leverantörer. Till sin hjälp tog de bland annat LRF och Hushållningssällskapet som har lokal kännedom om marknaden och vilka aktörer som finns som kanske inte är kända för kommunen. Därefter bokade de in ett 30-tal enskilda dialogmöten med leverantörer och producenter för att stämma av förutsättningar och möjligheter för avtal.

– Vi behövde en grundläggande marknadskännedom för att få kunskap om vilka produkter som faktiskt produceras lokalt men även vilka leverantörer som verkar i vårt område, berättar Theresa Hägglund.

I Bodens kommun har de ett system där de lägger ut viss kommunal verksamhet på landsbygden på privata aktörer, så kallade servicepunkter. Exempelvis kan lanthandeln på orten även få i uppdrag att sköta bygglovsärenden, återvinningscentral eller ta hand om rastplatser. Flera fungerar även som medborgarkontor. En viktig uppgift i inventeringen av lokala aktörer var att ta reda på om dessa servicepunkter även var intresserade av att leverera livsmedel till skola, förskola och äldreomsorg. Det handlade om att ta reda på om verksamheten kunde leverera hela eller delar av sortimentet.

– Alla har utmaningar med levande landsbygder. Hos oss är lanthandeln allt i ett, en samlingspunkt. Genom avtalet med oss i kommunen säkerställer lanthandeln en viss trygghet men framför allt så får de möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment till sina kunder. Att kunna ha kvar lanthandeln är viktigt för en levande landsbygd, säger Theresa.

Skafferiavtal, som systemet kom att kallas, tecknades slutligen på två orter. Avtalen ser lite olika ut på de två orterna beroende på intern struktur och vilka tjänster som lanthandlarna redan hade. Men båda uppfyller krav på att de har butik på orten och att de kan administrera hämtköp. På en av orterna sköter lanthandeln även leveransen av varor direkt till köken då de redan hade en leveranstjänst som de kunde bredda.

En stor grossist kräver viss volym för att ett avtal ska vara lönsamt. Med de här skafferiavtalen stämmer köken och lanthandeln av varje vecka kring sortiment och kommande förändringar. Att det fungerar bygger på att båda verksamheter är lyhörda och villiga att vara flexibla.

– Det här systemet gör också att våra menyer på de här orterna skiljer sig lite från de på andra ställen eftersom de framför allt får lokalt producerade varor. Och alltså varor som de stora grossisterna på grund av volymkrav inte kan ta in, säger Theresa.

Skafferiavtalen har varit igång i ungefär ett år och hittills har det varit positivt.

– Nu tittar vi även på att utveckla verksamheten med producenterna för att kunna erbjuda vissa pedagogiska mervärden, som att barnen får åka ut och besöka bonden, berättar Theresa.

Material att ladda ner

Upphandlingens förfrågningsunderlagPDF


Kontakt

Theresa Hägglund, upphandlingschef Bodens kommun
0921-621 51
theresa.hagglund@boden.se

Senast uppdaterad 2019-01-08

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster