Landsbygdsnätverket

Pedagogik, odling och livsmedelsstrategi – allt hänger ihop

På förskolan BarnCompaniet i Boden jobbar man med hållbarhetsfrågor genom att knyta samman måltider, odling och pedagogik.

Hur kan de teoretiska formuleringarna i den nationella och den regionala livsmedelsstrategin bli praktisk verkstad i de offentliga köken? I samband med en poddinspelning kring detta ämne besökte vi förskolan BarnCompaniet i Boden som är ett gott exempel på när teori omsätts till praktik.

På förskolan lägger man stor vikt vid att skapa en inspirerande, vacker och varierande pedagogisk miljö både inom- och utomhus.

– Vi har under flera år jobbat med hållbar utveckling tillsammans med våra barn och har haft olika inriktningar olika år. Under det här året har det varit ”matens mysterium” som varit utgångspunkten, säger Åsa Rönnqvist, ledare och utepedagog.

Bland annat har man en varmbänk för att visa hur kretsloppet fungerar. Där har barnen fått vara med och blanda hästgödsel med halm och sedan kommer grönsaker odlas där som kommer att ätas på förskolan.

Barnen har jobbat med hur grönt gräs kan bli vit mjölk och har fått rita egna hypoteser.

Det som händer och sker i köket på förskolan integreras med den pedagogiska verksamheten. För Åsa och Maria, som är de två kockarna på förskolan, är det en självklarhet att involvera sig i det pedagogiska arbetet och att exempelvis tematiskt synka sina menyer till det som barnen jobbar med. En rutin de har är att fixa med små skyltar på borden som berättar var maten kommer ifrån. Det skapar nyfikenhet bland barnen och ger bränsle till samtal om matens ursprung.

Köket på förskolan är inte det mest välutrustade eller lokalmässigt bäst utformade, men detta kompenserar kockarna genom ett gediget kunnande och förmåga att fokusera på möjligheter i stället för hinder.

Att utgå från barnen och deras nyfikenhet är något som genomsyrar hela förskolans verksamhet. En verksamhet som bidrar till att barnen får med sig kunskap om vad som är hållbar mat. I detta ingår naturligtvis att den mat som serveras är hållbar för såväl hälsan som planeten.

Mer information

Lyssna på avsnitt 85 utav podden Landet


Kontakt

Förskolan BarnCompaniet
info@barncompaniet.se
0921-359 110

Senast uppdaterad 2019-06-05

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster