Landsbygdsnätverket

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Upptaktsmöte om beredskapsarbete och offentliga måltider

Den 17 april kl. 13.00-14.00 bjuder Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket genom MATtanken in till ett upptaktsmöte om beredskapsarbete och offentliga måltider.

Livsmedelsverket har fått projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Det kan exempelvis handla om stöd för erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande men även kommunikation, utbildning eller annat som kompletterar beredskapshandboken. I detta arbete finns Jordbruksverket genom MATtanken med i delar som handlar om erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Nu bjuder vi in till ett upptaktsmöte den 17 april kl. 13.00-14.00 där du får höra mer om det fortsatta arbetet och bidra med dina synpunkter. Alla är välkomna, oavsett hur långt ni har kommit i ert beredskapsarbete.

Senast uppdaterad