Landsbygdsnätverket
Bilder på Mikael Hayd och Anneli Eriksson Blok. Fotona är tagna i storköksmiljö.

Några av de som medverkar i 3 miljoner måltider är Mikael Hayd och Annelie Eriksson Blok, kockar i Nyköpings kommun.

Filmvisning på nämndsammanträden, förvaltningsmöten, APT

Filmen 3 miljoner måltider har fått en fin start sedan premiären i början av året. På webben och i sociala medier tickar antalet visningar på. Ett tjugotal personer har också hört av sig och önskat att få kopior av filmen för att kunna visa den i samband med möten, eller dela den vidare på annat sätt.

Med filmen 3 miljoner måltider vill MATtanken på ett kortfattat och kärnfullt sätt lyfta fram Sveriges offentliga måltider, det vill säga måltiderna inom förskola, skola, vård och omsorg. Syftet är att bidra till att fler verksamheter i kommuner och regioner tillsammans med andra aktörer i samhället fortsätter att samlas kring, ta tillvara och utveckla de offentliga måltiderna.

Kostchef Emilia Norberg, Kramfors kommun, tog chansen och visade upp den för politikerna i Produktionsnämnden.

– Vi presenterade vår verksamhet redan vid första nämndsammanträdet med de nya politikerna efter valet. Jag visade filmen och den blev väldigt uppskattad. Den ger en bra introduktion till offentliga måltider och hur samhällsviktiga de är. Jag får tacka så mycket, det var perfekt att kunna visa filmen. Jag tycker den är jättebra och proffsigt gjord, hälsar Emilia.

Måltidschef Ulrika Aleniusson, Tidaholms kommun var en av de första att visa 3 miljoner måltider. Hon inledde med att visa den för tjänstemän på Samhällsbyggnadsförvaltningen före jul.

– Varje enhet hade fått 10-15 minuter för att presentera sin verksamheter. Jag tänkte att filmen blir perfekt att visa, genom den kommer lla förstår hur viktiga vi är! Jag kontaktade MATtanken. Filmen var ju inte helt klar i det skedet, men jag fick del av en preliminär version.

Hur gick visningen?

– Det var roligt att börja med att visa film för det ger en känsla av att det ”händer något”. Filmen ger tyngd genom att måltidsverksamhetens lyfts fram och sätts i ett större sammanhang, det blev en bra inledning på presentationen vi hade. I efterhand har jag fått responsen av kollegor som inte kände till oss så väl att de nu förstår hur viktig denna verksamhet är och hur många kommuninvånare vi möter varje dag.

Kommer du använda filmen igen?

– Absolut. Jag tänker att 3 miljoner måltider kan finnas med i många olika sammanhang under våren, i möten med skolledningar, vården osv. Jag ser framför mig att vi även ska använda den på någon av våra egna arbetsplatsträffar, APT. Vi har precis bildat en ny organisation och det blir ett fint sätt att starta upp och boosta personalen och visa på måltidernas betydelse, i ett större sammanhang.

Hjälp oss att sprida filmen

Se filmen! På vår webb hittar du all information om filmen 3 miljoner måltider och hur du kan få del av den.

Senast uppdaterad