Landsbygdsnätverket

Bild från Livsmedelsverket, Måltidsbloggen.

Beredskapsnätverk, offentliga måltider

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Torsdag den 16 maj kl. 13.30-15.00

Inbjudan till träffen sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket.

Läs mer om Beredskapsnätverket.

Senast uppdaterad