Landsbygdsnätverket

Bild från Livsmedelsverket, Måltidsbloggen.

Beredskapsnätverk, offentliga måltider

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Onsdag den 7 februari kl. 13.30-15.00

Tema: kommunernas satsningar på beredskap, beredskapskök och kopplingen till trygghetspunkter.

  • I Vara kommun har den första trygghetspunkten skapats i kvarteret Sprinten. Här finns gymnasieskolans kök, som när det skulle byggas om också blev upprustat till beredskapskök.

  • Linköpings kommun satsar på ett tjugotal trygghetspunkter och köper in utrustning så att måltidverksamheten ska kunna producera och frystorka mat i egen regi. Ett beredskapslager med 2,5 miljoner portioner ska byggas upp.

Inbjudan till träffen sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket.

Läs mer om Beredskapsnätverket.

Senast uppdaterad