Landsbygdsnätverket

Kommunmöte: Pilotinsamlingen av nationell livsmedelsstatistik

I början av året fick landets kommuner en förfrågan om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som köptes in, helåret 2022. Alla som lämnat uppgifter har blivit inbjudna till ett digitalt möte kl. 13.30-15.00 där resultaten från pilotinsamlingen presenteras.

Läs mer om den nationella insamlingen av livsmedelsstatistik på www.mattanken.se/silo

Senast uppdaterad