Landsbygdsnätverket

Kostchefsmöte, Värmland

MATtanken finns med vid ett möte i Karlstad den 17 januari, som samlar kostchefer/representanter från drygt tio kommuner samt regionen i Värmlands län.

Förutom att få en inblick i vad som händer inom offentliga måltider i Värmlands län kommer MATtanken berätta om bland annat projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

Senast uppdaterad