Landsbygdsnätverket

Öppet möte: Pilotinsamlingen av nationell livsmedelsstatistik

I början av året fick landets kommuner en förfrågan om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som de köpte in 2022. På mötet den 16 maj kl. 13.30-15.00 välkomnar vi alla aktörer som vill veta mer om hur det gått med insamlingen av nationell livsmedelsstatistik. Här kan du läsa mer om arbetet med Silo

Läs mer om den nationella insamlingen av livsmedelsstatistik på www.mattanken.se/silo

Senast uppdaterad