Landsbygdsnätverket

Referensgruppsmöte, Silo

MATtanken driver Silo-projektet som handlar om statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor. Den 17 november bjuder MATtanken in projektets referensgrupp till ett möte kl. 13.00-16.00.

Syftet med träffen är att berätta om status i projeket, visa upp pilot-databasen samt göra gemensamma testkörningar.

Läs mer om Silo-projektet på www.mattanken.se/silo.


Senast uppdaterad