Landsbygdsnätverket
Datorskärm som visar forumet deladigitalt.se

Dela Digitalt – diskutera måltidsfrågor med kollegor från hela Sverige

Har ni en utmaning – eller en smart lösning? Nu finns chansen att enkelt kunna fråga kollegor, utbyta erfarenheter och ge tips – via forumet Dela Digitalt.

Dela Digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan alla som jobbar inom offentlig sektor ställa frågor, diskutera och dela med sig i vilken fråga som helst. Forumet kan därför också användas för erfarenhetsutbyte i frågor som rör offentliga måltider. Genom detta forum är det möjligt att snabbt få kontakt med kollegor från måltidsorganisationer i hela Sverige.

– Om alla som arbetar med offentliga måltider går in och registrerar sig på deladigitalt.se så blir det en fantastisk kompetens som kan stötta varandra, vilket gör att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt, säger Anna Lundstedt, samordnare på MATtanken.

Att enkelt kunna ställa frågor, diskutera med kollegor och ta del av andras erfarenheter – det var behov som MATtanken identifierade vid en tidigare kartläggning inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

– Därför arbetar vi nu med att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan. Vi vill uppmuntra till användning av forumet Dela Digitalt och senare i höst kommer vi också lansera en Erfarenhetsbank, säger Anna Lundstedt.

Om Dela Digitalt

• Dela Digitalt har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.
• Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor.
• Användarna arbetar inom olika verksamhetsområden i offentlig sektor.

Snabbare, billigare och mer effektivt

Dela Digitalt har i dag över 17 000 användare.

– Dela Digitalt ska bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete genom delning av exempelvis utvecklingsidéer, metoder och verktyg. Med detta kan offentlig sektor bli snabbare, billigare och mer effektiv, säger Torbjörn Karlsson, ansvarig för tjänsten på SKR.

Bara offentliga aktörer

En fördel med Dela Digitalt, jämfört med andra digitala forum, är att den exklusivt riktar sig till offentliga aktörer. Därför kan både frågeställare och de som svarar öppet dela med sig till varandra utan att det leder till massa förslag från leverantörer och försäljare.

– En annan fördel inom detta forum är bredden av kompetens och yrkesgrupper som finns. Eftersom offentliga måltider knyter an till så många olika områden, till exempel upphandling, logistik, förskola, skola, omsorg, hållbarhetsfrågor, krisberedskap, så har måltidsfrågorna möjlighet att breddas genom att olika kompetenser kan svara och ge sitt perspektiv på frågeställningen, säger Anna Lundstedt.

Enkelt att komma igång

Det är enkelt att börja använda forumet – det enda som krävs är att man registrerar sig med en e-postadress från en offentlig organisation. Förutom att ställa frågor och dela erfarenheter går det att följa frågor och diskussioner som är av intresse. Kanske har någon redan ställt samma fråga som du har?

Stor potential för måltidsfrågor

I dag är digitalisering det största ämnet på Dela Digitalt, kanske beror det på namnet, men MATtankens Anna Lundstedt hoppas att forumet snart kommer ha massor av diskussionstrådar som handlar om offentliga måltider.

– Det här är en fin möjlighet för kost- och måltidsmänniskor att enkelt kunna ta hjälp av kollegor. Gå in och registrera er på deladigitalt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. redan i dag, säger Anna.

Kock lägger upp mat

Senast uppdaterad