Landsbygdsnätverket
Personer som jobbar med datorer och smartphones sitter vid ett bord där det ligger rotsaker.

Foto: Scandinav, Christian Ferm.

”Det är i mötet mellan producenter, förädlare och kockar som magi uppstår”

Samarbete mellan producenter och konsumenter står i centrum när Gröna Klustret på Nuntorp i Dalsland gör en förstudie i Dalsland och övriga Fyrbodals kommuner.

Inventering av nuläget

En viktig del i förstudien har handlat om att besöka producenter. Förstudien vill ta reda på, inte bara vilka råvaror som produceras utan även vilken kunskap producenterna skulle kunna tillföra de offentliga köken och vilken utvecklingspotential som finns.

Madelene Einarsson

Madelene Einarsson.

Madelene Enarsson är verksamhetsutvecklare i förstudien och har ansvarat för att knyta kontakter med lokala producenter och potentiella kunder, exempelvis Fyrbodals 14 kommuner. Hon arbetar även som kostchef i Bengtsfors kommun och har med sig många idéer och tankar utifrån den rollen.

– Som kostchef vet jag att utbildning är en viktig faktor för utveckling. Producenter och kockar har mycket att lära och förstå av och om varandras arbete.

Som ett exempel lyfter Madelene fram att de i Bengtsfors kommun bjöd in en bagare att utbilda kockarna i surdegsbakning när de ville ta nästa steg och börja baka ett ännu bättre bröd.

– Kockarna fick även åka på studiebesök, både till bageriet och till kvarnen där mjölet de använder mals. Detta är ett arbetssätt som vi nu vill skala upp och förädla genom projektet, där både utbildningar och besök hos varandra är viktiga aktiviteter.

Gröna Klustret på Nuntorp i Dalsland har genomför en förstudie inför ett genomförande av projektet ”Lokal produktion till lokal konsumtion” som ska främja konsumtionen av lokalt producerade och förädlade produkter. Verksamheten kommer att vända sig till både enskilda konsumenter och offentliga måltidsorganisationer och bestå av tre delar: grossist, provkök och gårdsbutik.

Det är Fyrbodals kommunalförbund som finansierar förstudien som pågick under hösten 2020 fram till och med januari 2021. Medel är sökta men ännu inte beviljade för genomförandeprojektet.

Vill skapa mötesplatser

Anna Johansson, är förstudiens projektledare. Hon berättar att idén till projektet kom för något år sedan när de såg att producenter hade svårt att nå ut med sina produkter till potentiella kunder. Samtidigt var kommuner intresserad av att handla lokalt, men de hade låg kännedom om vad som producerades i närområdet. Det saknades helt enkelt en aktör som kunde föra ihop båda sidor.

Anna Johansson

Anna Johansson.

– Ett av de första stegen blev en matmässa till vilken både allmänhet och kommuner bjöds in för att ta del av lokala producenters utbud. Vi ser ett behov av en arena där kommuner och producenter kan mötas och börja förstå varandra, berättar Anna Johansson.

Madelene Enarsson instämmer i att det är i mötet mellan producenter, förädlare och kockar som magi uppstår.

– Matgästen ska få känna att det är fantastiskt att äta mat! Och då behöver både de som köper in och de som producerar, levererar och tillagar maten förstå varandra. Och det är där Gröna Klustret på Nuntorp kommer in, som en samlingspunkt och förmedlare av kunskap och kontakter mellan producenter och konsumenter.

Att omsätta livsmedelsstrategin från teori till praktik är något som Madelene Enarsson har jobbat med länge.

– Jag har ofta fått höra att jag ligger tio år före min tid och att jag behöver lugna mig. Men nu är tiden äntligen inne för det här arbetet att få genomslag berättar Madelene. Pandemin har lett till ett uppsving för svensk mat och frågor om självförsörjning, maten är vår framtid!

Kontakt

Anna Johansson, verksamhetsutvecklare Gröna Klustret Nuntorp och projektledare för Lokal produktion till lokal konsumtion.
E-post: anna.johansson@gronaklustret.se, tel: 0733-64 11 63.

Madelene Enarsson, verksamhetsutvecklare i projektet Lokal produktion till lokal konsumtion, samt måltidsutvecklare i Bengtsfors kommun.
E-post: madelene.enarsson@gronaklustret.se, tel: 0725-130140.

Hemsida Gröna Klustret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad