Landsbygdsnätverket

Digitala enkäter som en väg mot minskat matsvinn

I ett pilotprojekt på Spykens gymnasieskola i Lund får eleverna via en läsplatta svara på vilken rätt de tror att de vill äta nästa dag. På det sättet får köket en indikation om hur mycket mat som kommer att gå åt.

Att laga mat som blir uppskattad och uppäten av matgästen kräver kompetens, engagemang och kontinuerlig utveckling. Måltidsservice i Lunds kommun utvärderar kontinuerligt de rätter som serveras genom en digital enkät som köken får besvara. Det kan leda till att rätter byts ut, att tillagningsmetoder förbättras eller andra insatser för att öka kvalitén. Det blir ett sätt för köken att dela med sig av kunskap och idéer till varandra och bli delaktiga i arbetet med att utveckla de maträtter som serveras.

Oavsett hur omtyckt maten som lagas är gäller det också att lyckas laga rätt mängd, något som framför allt är en utmaning för gymnasieskolorna med många elever.

– Gymnasieeleverna är mer flexibla i sina lunchvanor än elever i grundskolan, det är därför väldigt svårt för måltidspersonalen att uppskatta hur mycket mat som kommer att gå åt, berättar Justina Smakowski, kvalitets- och utvecklingsledare på Måltidsservice i Lund.

I ett pilotprojekt har en läsplatta installerats i restaurangen på en av kommunens gymnasieskolor. När matgästerna lämnar restaurangen kan de på läsplattan genom ett snabbt klick visa vilken av fyra rätter de tror att de vill äta följande dag. Genom enkätverktyget kan kökschefen göra en uppskattning av hur mycket råvaror, exempelvis kött, som behöver förberedas eller frysas för att inte förfaras.

– Vi kan få en indikation på om det är 700 eller 50 portioner kalops som ska tillagas, berättar Klas Thermaenius, produktionsledare på Spykens gymnasieskola.

– Vi måste arbeta på ett annat sätt med måltiderna på gymnasieskolorna än på grundskolorna, bland annat för att göra det attraktivt för eleverna att stanna kvar som matgäster hos oss, säger Justina. Därför erbjuds eleverna på gymnasiet exempelvis fler alternativ än eleverna i grundskolan. På Spykens gymnasieskola serveras fyra rätter dagligen, varav en oftast är vegansk och två-tre rätter är vegetariska.

– Ungdomarna i Lund är generellt väldigt miljömedvetna och på många ställen efterfrågas allt mer vegetariska alternativ, berättar Justina.

Pilotprojektet med läsplattan pågår fortfarande men efter hand som personalen i restaurangen på Spyken har lärt sig mer om matgästernas matpreferenser har systemet utvecklats och de har nu även testat att eleverna ger feedback på dagens rätter. Systemet har kompletterats med en personräknare som registrerar antalet matgäster som lämnar restaurangen. På så sätt kan köket följa hur många av de förväntade matgästerna som har kommit och hur många som de fortfarande väntar på.

Det finns planer på att utöka projektet till flera skolor. Frågorna behöver anpassas för att passa målgruppen, så att måltidsorganisationen får ett bra utvärderingsmaterial att arbeta vidare med. Feedbacken man får via läsplattorna och kökens utvärderingar ger en samlad bild för Måltidsservice om hur de kan utveckla sina rätter.

– Den dyraste maten är den som inte äts upp, både ur klimat- och ekonomiskt perspektiv, säger Justina Smakowski.

Mer information

I Lunds kommun serveras dagligen 22 000 måltider. Kommunen hade som mål att servera helt ekologisk mat till år 2020. Under 2019 ströks målet men de upphandlingar som gjorts utifrån målet om 100 procent ekologiskt löper vidare enligt avtal. 2019 låg hela Måltidsservice verksamhet på 90 % ekologiskt och Spyken på runt 80%.


Kontakt

Justina Smakowski, kvalitets- och utvecklingsledare, Måltidsservice i Lund
justina.smakowski@lund.se
046-35 57 44

Klas Thermaenius, produktionsledare, Spykens gymnasieskola i Lund
klas.thermaenius@lund.se

Senast uppdaterad