Landsbygdsnätverket

Erfarenhetsutbytet mellan Sverige och Finland fortsätter

Den 11-12 december träffades vi för andra gången i det erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Finland som MATtanken initierade i våras. Denna gång träffades vi i Helsingfors med omnejd.

Under onsdagen besökte vi först Järvenperä skola i Esbo och sedan Motiva i Helsingfors.

På Järvenperä skola visade rektorn Minna oss runt. Vi fick en presentation av hur man arbetar med skolmåltiden och integrerar den i skolundervisningen. Man lägger mycket fokus på det man i Finland kallar matfostran, vilket bland annat betyder att eleverna får lära sig finsk matkultur och sociala aspekter av måltiden.

Bilder från Hanaholmen.

Efter att vi ätit av skollunchen fick vi göra ett besök i köket där köksansvarig berättade om hur de arbetar. Måltidsverksamheten ingår i Esbo Catering som ansvarar för all skolmåltidsverksamhet i kommunen. I dagsläget lagas all mat på plats på skolan men inom kort så kommer det mesta att tillagas i ett centralt kök och köras ut till skolan. Efter köksbesöket fick vi även träffa elever och lärare som arbetar med hem- och konsumentkunskap.

På Motiva fick vi först en presentation av vilken roll Motiva har i Finland för att bidra till hållbar upphandling. Motiva drivs i bolagsform och är alltså inte direkt jämförbar med Upphandlingsmyndigheten i Sverige. Vi fick även ta del av hur Helsingfors kommun just nu arbetar med att använda kriterier med koppling till klimatpåverkan i sin kommande upphandling. Sedan följde diskussioner där vi bland annat samtalade om vad som skiljer offentlig upphandling i Finland och Sverige åt, vad som är aktuellt och vilka utmaningar man ser.

Onsdag kväll och torsdag tillbringade vi på Hanaholmen - ett kulturcentrum för Sverige och Finland som ligger strax utanför Helsingfors.

Vid vårt första möte, på Arlanda den 24 april, sammanställde vi vilka områden vi ville utbyta erfarenheter kring och vad som var mest angeläget att börja med. Under hösten har vi fokuserat på två områden; fakta och statistik kring de offentliga måltiderna, samt upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Nu var det dags att redovisa hur långt vi kommit i denna faktainsamling samt att planera arbetet framöver.

Utöver de områden vi redan jobbar med kom vi fram till att det vore bra att komplettera med en jämförelse mellan menyerna. Det vore intressant att jämföra utbudet, antalet rätter, och i vilken utsträckning menyerna är anpassade till inhemska råvaror.

En annan fråga som vi är intresserade av är i vilken utsträckning ursprungsmärkningen på restauranger påverkat utvecklingen i Finland.

Nu fortsätter arbetet på våra respektive håll med att ta fram statistik och information. Planen är att kunna sammanställa och presentera våra resultat senare under 2020.

Deltagare

Från Sverige fanns det under dagarna med representanter från Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket/MATtanken, Sveriges Konsumenter, LRF, RISE/Måltid Sverige, Vreta Kluster, Hushållningssällskapet, Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket.

Från Finland deltog representanter från ELO-stiftelsen, finska Landsbygdsnätverket, Marthaförbundet, SLC, Jord och skogsbruksministeriet, Motiva, Helsingfors kommun och Hanaholmen.


Mer information

Måltidstjänster i Esbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motiva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hanaholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad