Landsbygdsnätverket
Kollage med potatis, päron och ägg.

Flera förbättringar i den första uppdateringen av SILO-databasen

Efter att SILO-databasen lanserades i april har vi tillsammans med Jordbruksverkets statistikenhet arbetat med att förbättra och komplettera innehållet. Nu har den första uppdateringen lanserats. Bland annat finns det nu en instruktionsfilm som förklarar hur du kan använda databasen.

I samband med uppdateringen har data från fyra ytterligare kommuner lästs in. Det totala antalet är nu 272 kommuner. Det totala inlästa varuvärdet är 8,1 miljarder för år 2023.

Nyheter i uppdateringen

Flera förändringar har gjorts för att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta den statistik du är intresserad av. De färdiga tabellerna och frisökstabellerna är grupperade på ett nytt sätt. Manualen till databasen är uppdaterad och vi har även lagt till en instruktionsfilm om hur du använder databasen. För att tydliggöra vilka livsmedel som ingår i olika grupperingar finns nu en excelfil med denna information att ladda ner. Stödmaterialet nås via länkar inne i databasen, i övre högra hörnet.

En viktig nyhet som underlättar jämförelser i frisökstabellerna är möjligheten att se ”kronor per kilo”. En annan efterfrågad funktion är att kunna söka på artikelnamn eller artikelnummer, vilket nu är möjligt i en ny frisökningstabell för detta.

Vill du ha hjälp?

MATtanken erbjuder support för dig som vill ha vägledning i hur databasen fungerar eller har andra specifika frågor. Skicka ett mejl till mattanken@jordbruksverket.se om du vill boka ett digitalt möte.

Framsida på rapporten

Rapport: Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor.

SILO version 2023:2.1

I rapporten beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data, samt nyheter i samband med uppdateringen. Därefter presenteras resultat som belyser kommunernas skattefinansierade måltider ur olika perspektiv. Rapporten avslutas med några korta ord om SILO‑arbetet framåt.

Sedan uppdateringen den 17 maj har ett tryckfel korrigerats, därför finns rapporten nu i version 2023:2.1

Ta del av rapporten som pdf-fil. Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du all information om SILO.

Senast uppdaterad