Landsbygdsnätverket

Från gård till bord - lokal mat på tallriken

Hur kan offentliga kök få tillgång till lokalt producerade livsmedel? Bondens skafferi är en grossist som fungerar som länk till lokala producenter i Skåne.

Bondens skafferi beskriver sig själva som länken som får råvarorna från skånska gårdar att hamna på matsedeln. Bondens skafferi värnar den småskaliga och lokalt producerade maten genom att fungera som en digital butikshylla där butiker och restauranger kan se vad som finns tillgängligt hos producenter i regionen just nu.

Det började som en tjänst för restauranger för att de skulle få tag i färska, lokala råvaror utan att själva behöva åka runt till producenterna och hämta varorna. Därefter har verksamheten utvecklats och sedan 2012 levererar de även färskt kött till offentliga verksamheter. Leveranserna till offentliga verksamheter bygger på att Bondens skafferi redan har en utbyggd logistik med transporter mellan producenter och restauranger runt om i Skåne. De kan alltså ”passa på” att även leverera till de offentliga verksamheterna när de kör med leveranser till restaurangerna.

Femton kommuner med spridning över hela Skåne har avtal med verksamheten. Beroende på hur kommunerna har organiserat sin varudistribution så kör Bondens skafferi köttet direkt till enheten (i vissa kommuner är det upp till 40 enheter som beställer) alternativt till en distributionscentral som sedan levererar vidare ut till enheterna.

– Att leverera till en distributionscentral underlättar en del för oss men nackdelen är att vi måste köra dit varje dag eftersom skolorna har olika leveransdagar från centralen. Köttets hållbarhet minskar också med en dag då vi måste leverera det en dag innan det går ut till enheten, berättar Lars Fält från Bondens skafferi.

Av det kött som de offentliga verksamheterna beställer kommer ungefär 70-75 procent från Skåne.

– Eftersom vi levererar ut många ton kött till offentliga verksamheter kan vi inte ta det från allt för små gårdar utan vi behöver täcka upp med kött från andra delar av landet, varav en del från Halland, säger Lars.

Upphandlingarna bygger på dialog och särskilt i början är det bra att träffa exempelvis kostchefen i kommunen för att höra vad det är för krav som ställs och vad det är för varor de vill ha. För att Bondens skafferi ska kunna vara med i anbudsförfarandet behöver kommunen ha brutit upp sin upphandling så att inte kött och chark ligger i samma korg.

– Vi försökte med chark men det blev för komplicerat med allt för många olika artiklar, berättar Lars.

Bondens skafferi levererar färskt (naket) kött, både vakuumförpackat och packat i lösvikt.

– Om kommunerna kan dela upp sina korgar för grönsaker också, så kan det kanske komma mer lokalproducerade grönsaker på de offentliga tallrikarna i framtiden, siar Lars.

Kontakt

Lars Fält
lars@bondensskafferi.se
044-97097

Senast uppdaterad