Landsbygdsnätverket
Bildkollage från regionala träffar.

MATtanken har deltagit i flera regionala träffar den senaste tiden. På bilden syns Jonas Enström från Skafferi Värmland, vid en konferens i Dömle, samt Maria Källming och Helene Oscarsson från Vreta Kluster, vid temadagen Så uppnår vi mer lokal mat i de offentliga köken.

Givande regionala träffar i flera län

Under det senaste halvåret har MATtanken haft förmånen att delta i flera regionala nätverksträffar.

– Det är givande för oss att ta del av de frågor som diskuteras inom offentliga måltider i olika regioner, säger MATtankens Eva Sundberg.

Västmanland, Jönköping, Värmland, Västra Götaland, Östergötland och Jämtland är de län där MATtanken funnits med vid nätverksträffar, konferenser och temadagar.

De regionala nätverken ser olika ut och samordnas på olika sätt. De kan vara utformade utifrån geografi, upphandlingssamarbeten, regionala livsmedelsstrategier eller andra aspekter. Sammankallande kan vara Länsstyrelsen, Regionen, Gröna Kluster eller en kommun. Nätverken och de regionala nätverksträffarna är viktiga och värdefulla för att diskutera aktuella frågor med kollegor och utbyta erfarenheter. Erfarenhetsutbytet inom nätverken bidrar till att föra utvecklingen av offentliga måltider framåt.

– När MATtanken kan bidra med att sprida erfarenheter och underlätta kontakt mellan länen så gör vi gärna det! Bjud gärna in oss till en träff med ditt regionala nätverk, säger MATtankens Anna Lundstedt.

Vill du bjuda in MATtanken till en regional träff?

Mejla oss på mattanken@jordbruksverket.se

Foto: Pixabay, Anna Lundstedt, Vreta Kluster

Senast uppdaterad