Landsbygdsnätverket
Gruppbild, fem personer på bilden.

Agneta Larsson, Erika Kvarnlöf, Pernilla Fischerström, Eva Sundberg och Anna Lundstedt från arrangörsorganisationerna: Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen; Länsstyrelsen i Västra Götalands län och MATtanken. Foto: Josefin Lantz, Naturbruksförvaltningen.

Givande temadag om grönsaker, potatis och bär

Ett fyrtiotal personer medverkade när MATtanken tillsammans med länsstyrelsen och regionen i Västra Götaland bjöd in till temadag med studiebesök och nätverkande på två gårdar i Dalsland.

Det var den 14:e gången som arrangörsgruppen erbjöd en temadag i Västra Götalands län. Syftet med dessa dagar är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Målgrupp är personer som är involverade i planering och upphandling av livsmedel till offentliga måltider.

Temadagen inleddes på Evenstorps gård. Här finns en växthusliknande stallbyggnad där gårdens köttdjur bor på vintern. På sommaren används byggnaden till odling av hallon. På bilden nedan syns Sofia Karlsson på gården som är ett familjeföretag.

– Det är alltid lika roligt att få träffa både producenter och de som representerar de offentliga måltidsorganisationerna, det blir aha-upplevelser från båda håll och man lär sig alltid något nytt, säger MATtankens Eva Sundberg.

Sofia Karlsson.

Bilder från Evenstorps gård.

Närbild hallon i burkar.
Från café där deltagarna sitter vid bord och har workshops.
Växthus interiör.

Efter en rundvandring blev det fika, föredrag om potatis och bär. Innan lunch blev det information om det regeringsuppdrag kring fruktstöd från EU, som just nu utreds vid Jordbruksverket och där MATtanken är involverat.

– Det blev ett tillfälle för oss att diskutera med de berörda i kommunerna och med branschen och det var värdefullt för oss att få spontana inputs kring frågan, berättar Eva.

Efter lunch gjordes studiebesök på Gällenäs gård som har grönsaksodling i växthus. Anette och Peter van Schie på Gällenäs gård berättade om verksamheten. Dagen avslutades sedan med fika och gemensamma reflektioner innan det var dags för hemfärd.

– Dagen blev mycket uppskattad av alla som deltog. Det är härligt och inspirerande att ta del av det stora engagemang som vi möter. De offentliga måltidsverksamheterna får input till arbetet med kravställan i upphandling och kunskaper att använda när maten lagas och serveras. Det finns också en massa mervärden som kan förmedlas vidare till matgästerna i de offentliga serveringarna, säger MATtankens Anna Lundstedt.

Växthus interiör.

Bilder från Gällenäs gård.

Upphandling för hållbara offentliga måltider

Här kan du läsa mer om MATtankens arbete med temadagar och upphandling till offentliga kök.

Senast uppdaterad