Landsbygdsnätverket
Rotfrukter i närbild.

Foto: Illia Bondar, Mostphotos

Inbjudan: Dialogmöte om minskat svinn i potatisens värdekedja

Den 14 november är representanter från offentliga måltidsverksamheter inbjudna till en dag med studiebesök i södra Halland - med fokus på dialog och samtal om minskat svinn i potatisens värdekedja.

Potatisen – hur ska den odlas, hanteras, tillagas och serveras för att verkligen komma till sin rätt? Denna fråga lyfte vi i Studio MATtanken i oktober. Som en fortsättning på arbetet med potatis har vi nu fått möjlighet att bjuda in till dialogmötet om minskat svinn i potatisens värdekedja. Mötet vänder sig till alla aktörer i livsmedelskedjan, även offentliga måltidsverksamheter.

Dialogmötet den 14 november arrangeras av Jordbruksverket tillsammans med SAMS, en frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn.

Här är inbjudan i sin helhet.

Vill du vara med och bidra till att mer potatis blir mat? Nu tar vi oss ut i praktiken och pratar hantering, förädling, försäljning och innovationer av potatis. Varmt välkommen att vara med på en spännande dag i södra Halland med fokus på samarbete och dialog.

Syfte: Att få kunskap om hur man orsakar svinn i andra led/hos andra aktörer framåt eller bakåt i kedjan och att det leder till fortsatt dialog och åtgärder tillsammans med sina leverantörer och köpare eller andra aktörer. Exempelvis nya samarbeten och projekt. Ett syfte är också att testa själva modellen ”dialogmöten” och utvärdera om det är en bra metod för att komma framåt med åtgärder inom SAMS.

Datum: 14 november kl 09:30 – 15.30. Med start hos LPM Potatis, Trulstorp 109, 312 96 Laholm.

Plats: Laholm, med studiebesök hos bland annat LPM Potatis som köper in, förädlar och distribuerar potatisprodukter samt studiebesök hos ytterligare 1-2 aktörer.

Kostnad: Ingen kostnad men deltagare står själva för sina reskostnader.

Anmälan: Anmälan behövs senast 9 november. Begränsat antal platser där SAMS deltagare har företräde. För att få del av anmälningsformuläret och mer detaljerad information om plats och program - kontakta Karin Lindow, Jordbruksverket


Senast uppdaterad