Landsbygdsnätverket

Koll på matens ursprung - hur svårt kan det vara?!

Det finns ett stort intresse hos alla aktörer i livsmedelskedjan att skapa förutsättningar för de offentliga köken att få bättre koll på var maten kommer ifrån. Det blev tydligt under den branschdialog som MATtanken arrangerade tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland den 9 oktober i Göteborg.

Temat för dagen var "Hur håller vi koll på var maten kommer ifrån" och i princip alla led i kedjan var representerade och bidrog med sina perspektiv på frågan. Under förmiddagen medverkade Upphandlingsmyndigheten, Skövde kommun, Martin & Servera, Atria, Sverigemärkning och Sveriges grisföretagare med korta presentationer. Efter lunch fördes samtal i grupper som sedan sammanfattades i slutet av dagen.

Att branschen kommer överens om vad vi menar med ursprung är ett första och viktigt steg. Detta borde inte vara så svårt eftersom det finns flera aktörer som arbetar med olika ursprungsmärkningar och som redan har tänkt till. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

Det blev tydligt att olika aktörer ser olika på hur svår frågan egentligen är. Martin & Servera som representerade grossistledet uttryckte att det skulle kunna skapa en enorm administration som driver upp kostnaden för produkterna. Andra, däribland Eva Sundberg från MATtanken, sa med viss frustration: "Hur svårt kan det vara?!"

Samtal förs

Under eftermiddagen fördes givande gruppsamtal.

– Om vi har en väl fungerande marknad så borde det rimligtvis vara så att om kunden ställer krav på att enkelt kunna få information om råvarornas ursprung så är det upp till säljaren att fixa det. Som köpare måste man ju inse att det kanske kostar en peng, men å andra sidan sparar man in resurser som i dag läggs på tidsödande letande efter matens ursprung i databaser och på olika webbplatser eller i direktkontakt med producenter, säger Eva Sundberg.

En komplicerande faktor är att det är flera digitala system inblandade i kedjan från upphandling till beställning av varor. Uppgifter om ursprung följer inte alltid med mellan de olika systemen. En fungerande marknad med system som är anpassade efter kundens behov är lösningen. Det bygger på att kunden ställer krav på både livsmedelsleverantörer och på leverantörer av olika digitala stödsystem, och att säljaren verkligen lyssnar och tar till sig kundens behov.

– Alla aspekter måste inte vara lösta för att man ska kunna börja. Man kan ta det lätta först, till exempel att göra sådan information som redan finns mer lättillgänglig. Sen kan vi ta tag i de svårare bitarna, som hur vi hanterar sammansatta produkter till exempel. Annars tenderar vi att köra fast och aldrig komma igång, säger Eva Sundberg.

Varför är det viktigt att veta varifrån maten kommer?

MATtanken ställde frågan till tre personer med olika roller i livsmedelskedjan från producent till konsument.

Senast uppdaterad