Landsbygdsnätverket

Köpenhamn inspirerar till bra måltider i äldreomsorgen

Hur kan vi skapa riktigt bra måltider inom äldreomsorgen? Den 14-15 maj var MATtanken medarrangör på en studieresa till Köpenhamn.

Med på resan fanns deltagare från fyra Östgötakommuner, Vreta Kluster och representanter från Livsmedelsverket. Två äldreboenden, Bryggergården och Rundskuedagens Plejecenter, samt Københavns Madhus besöktes. Deltagarna fick också en presentation av Livsmedelsverkets nyutkomna råd för äldreomsorgens måltider, som resan knöt an till, och det fanns utrymme för många givande samtal.

– Det är värdefullt att se sig omkring och få andra perspektiv. Det var väldigt inspirerande att se hur danskarna i praktiken genomför det som vi i Sverige pratar om att vi vill göra, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

Børnenes Madhus

Verksamhetsledare Kenneth Højgaard berättar om Børnenes Madhus.

Københavns Madhus ligger i Kødbyen, Köpenhamns före detta slakterikvarter. På Københavns Madhus jobbar man med olika projekt för att främja bättre offentliga måltider, både för barn och äldre. Børnenes Madhus ligger i en egen lokal där man byggt ett stort och välutrustat kök speciellt för barn. Här arrangerar man aktiviteter för matglada barn med fokus på matupplevelsen och mathantverket. Barnen får hacka, skära, smaka och lukta sig igenom kortare eller längre kurser. Att laga mat tillsammans på detta sätt är både roligt och skapar stolthet hos barnen.

På Københavns Madhus fick vi också veta mer om Køkkenløftet, ett långsiktigt och målinriktat arbete för att höja kvalitén på de offentliga måltiderna. Utbildning och statushöjning av kökspersonalen har lett fram till en markant kvalitetshöjning av måltiderna i Köpenhamns kommuns 900 offentliga kök. Idag är exempelvis 90 procent av de livsmedel som köps ekologiska.

Rundskuedagens Plejecenter

Rundskuedagens Plejecenter har en härlig takterass med odlingar som de äldre kan vara delaktiga i.

På de två äldreboenden som besöktes fick deltagarna en inblick i hur denna utveckling kunnat genomföras - utan ökad budget till köken! Nyckelfaktorer har varit att laga mer mat från grunden, minska svinnet, fokusera på råvaror i säsong, använda mer grönt och mindre kött. Denna utveckling har skett stegvis och har bland annat lett till att de röker sitt eget bacon, gör sin egen korv, gör egna grönsaksinläggningar och krossar sina egna tomater.

Måltidskvalitet handlar om mer än bara råvarorna. De båda äldreboenden som vi besökte har också fokuserat på att maten ska vara anpassad till individen och att måltiderna ska vara trevliga stunder med gemenskap och en stimulerande måltidsmiljö. En förutsättning för att lyckas med detta är att man pratar med matgästerna och lär känna deras behov och önskemål, och att olika personalkategorier möts i vardagen.

En viktig aspekt av resan var också att den gav utrymme för givande samtal mellan de politiker, måltidschefer, kockar, äldreomsorgschefer och myndighetsrepresentanter som var med. Samverkan mellan olika yrkesgrupper och aktörer är en absolut nödvändighet för att kunna utveckla äldreomsorgens måltider. Det är en tydlig slutsats och lärdom från besöket i Köpenhamn.

Senast uppdaterad