Landsbygdsnätverket

Upphandlingsunderlag, Marks kommun

Nedan är ett utdrag från avsnittet Specifika krav, Övrigt, från Marks kommuns förfrågningsunderlag, upphandling av färskt nötkött, 2021.

Senast uppdaterad