Landsbygdsnätverket
Storkök foto Mickan Thor

På Solgårdens äldreboende händer det att de boende serveras soppa på den inte så vanliga fisken lake. Foto Mickan Thor

Lake på menyn i Ödeshögs äldreboende

På Solgårdens äldreboende i Ödeshög händer det att de boende serveras en smakrik soppa på den inte så vanliga fisken lake som är fiskad i den stora intilliggande sjön Vättern. Detta är en del i kommunens strategi att servera offentliga måltider med råvaror från närområdet.

”I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider tillagade av svenska och lokala råvaror!”

Christina Enudd Nordström

Så lyder visionen för ett av fyra insatsområden från antagen regional Livsmedelsstrategi för offentlig mat. Arbetet för att verkställa målen i strategin har av region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland uppdragits till Vreta Kluster där Christina Enudd Nordström är temaledare för Offentlig mat.

- Ett starkt politiskt incitament att arbeta med inköp från lokala leverantörer är ett första steg för att kunna skapa långsiktiga affärsrelationer, säger Christina Enudd Nordström och understryker att laken på menyn är ett bra exempel på ett gott samarbete och relation mellan producent och kostchef

Ödeshög först ut att nå målet

Ödeshög har som första kommun i länet nått målet i strategin att till år 2020 kunna servera offentliga måltider med drygt 30 procent råvaror från närområdet.

Man menar att det krävs en politisk vilja och stöd för den kostchef som lägger extra energi på att skapa relationer. Vi frågar Espen Rognstad som är kostchef i Ödeshög hur man kan öka andelen svensk- och lokalproducerade livsmedel till offentliga kök.

Samarbeta för bättre inköp

råvaror foto mickan thor

 - Vi ser att diskussioner med leverantörer och kunskap om ömsesidiga förutsättningar kan skapa långsiktiga affärsrelationer med målet att det är en god affär för alla parter. I vår Food for life grupp tar vi del av varandras idéer och erfarenheter och kan också göra gemensamma upphandlingar för att intressera leverantören med lämpliga volymer, Food for Life eller som modellen benämns i Ödeshög, Från jord till bord, är i nuläget ett samarbete mellan kommunerna Vadstena, Boxholm, Ydre och Ödeshög, berättar kostchef Espen Rognstad.

Genom samarbete kan man göra inköp som passar leverantörer i säsong, volymer, paketering och leverans samtidigt som arbetssättet ger stort utrymme för att utveckla måltiden och koppla ihop den med den pedagogiska delen av skolans verksamhet.

Utöka fisket för fler arter

Soppa med lake

Jonny Stål, en av arton licensierade yrkesfiskare runt Vättern, förespråkar ett utökat fiske för de arter som kommit i skuggan av lax, röding och kräftfisket.

- För att få en bättre balans för arternas tillväxt är det önskvärt att öka fisket på exempelvis sik och lake. Lake har tagits upp som rödlistad men i Vättern är tillgången mycket god. Ett utökat fiske skulle dessutom skapa en bättre balans mellan sjöns fiskarter.

Jonny Stål menar att laken, som är en torskfisk med utmärkt matkvalitet, är en outnyttjad resurs och används idag mest som kräftbete.

- En ökad tillgänglighet möter en växande efterfrågan på färsk fisk. Det är även positivt för den ökande turismen i länet. Se bara hur Hjo på andra sidan Vättern har utvecklats till ett centrum för Vätternfisket och samtidigt en turistmagnet.

Lake

Staffan Stenlund visar en nyss bärgad lake ur Bottenvikens bräckta vatten, norr om Skellefteå i Västerbotten. Laken fiskar han som regel med ståndkrokar agnade med vitfisk.

Fakta om Lake

  • Lake (Lota lota) är en torskartad fisk som förekommer på norra halvklotet.
  • Bland de torskartade fiskarna är laken den enda som lever i sötvatten och i bräckt vatten.
  • Längden ligger vanligtvis mellan 35 och 70 centimeter men går ibland upp till 80 centimeter.
  • Laken väger vanligtvis mellan två och tre kilo och överstiger sällan tio kilo.
  • Lakens kött är delikat och nuförtiden äts den året runt. Tidigare trodde många att man enbart skulle äta lakar som fångats på vintern då köttet skulle vara dåligt andra tider på året.
  • Rommen anses vara en stor delikatess.
  • Även lakens lever är delikat och en bra A-vitaminkälla.
  • Som med all annan fisk krävs det att laken är färsk vid åderlåtningen så att köttkvaliteten inte blir lidande.
  • Laken kräver en något längre tillredningstid än andra fiskar.

Kontakt

Espen Rognstad, kostchef
espen.rognstad@odeshog.se
0144-351 56

Fler inspirerande exempel om östgötska kommuners arbete med "Food for life":

Politiker skapar förutsättningar för bra måltider i Boxholm

Att odla sina egna grönsaker ger matglada och medvetna barn

Senast uppdaterad