Landsbygdsnätverket
Bilder på policydokumentets framsida och del av inlagan.

Eksjö kommuns måltidspolicy antogs av fullmäktige våren 2021. På bilden syns framsidan och del av inlagan.

Måltiderna bidrar till att Eksjö kan uppnå sin vision

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun fastställde en ny måltidspolicy tidigare i år. Måltidsutvecklare Gun Svensson är nöjd med innehållet och tycker att måltidernas position har flyttats framåt.

– Jag tycker att vår ”gamla” policy var väldigt bra och ett utmärkt verktyg för oss att arbeta med, för att nå uppsatta mål. Men Eksjös nya måltidspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är även ihoplänkad med kommunens övergripande vision, så det blir ännu tydligare vartåt kommunen strävar, säger Gun.

Eksjö kommuns vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. betonar att alla är välkomna och att kommunen ska vara trygg och levande. Stor vikt läggs vid hållbar utveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Och i kommunens nya måltidspolicy framgår att de offentliga måltiderna är en viktig pusselbit i arbete för att förverkliga kommunens övergripande långsiktiga vision.

– Vi har också förtydligat att ALLA måltider som serveras inom kommunens försorg är lika viktiga. Gruppbostäders, dagliga verksamheter, fritidsgårdar och caféers måltider är lika viktiga som förskolornas, skolornas och äldreomsorgens. Den personal som arbetar där ska känna till policyn och arbeta mot samma mål och visioner. Kopplat till policyn ska det också finnas råd och rekommendationer som ska omsätta policyn i praktiken för alla olika verksamheter. Där är vi inte riktigt klara men arbetet med det fortgår, berättar Gun.

Måltidspolicyer: Hjälp oss att hålla förteckningen uppdaterad

För Sveriges offentliga måltidsorganisationer är nationella men även lokala politiska mål viktiga som stöd och vägledning i arbetet. Men hur ser en måltidspolicy/kostpolicy egentligen ut?

Ta del av MATtankens förteckning: >>måltidspolicyer på lokal nivå. Länk till annan webbplats.

Finns din kommun med på listan? Har ni uppdaterat er policy? Kontakta oss gärna med ny information och hjälp oss att hålla förteckningen levande. Mejla: mattanken@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad