Landsbygdsnätverket

Måltidsnyckeln väcker barnens nyfikenhet på mat

Barnens matresa börjar på förskolan med kreativt utforskande som skapar matglädje. Genom projektet Måltidsnyckeln tar förskolorna i Västerhaninge ett helhetsgrepp kring maten.

På Västerhaninge Norra Förskoleområde har förskolechef Maria Sandström och intendent Lotta Rand tillsammans med pedagoger och kockar arbetat aktivt i två år med att skapa ett helhetsgrepp kring mat, hälsa och hållbarhet. Arbetet har resulterat i projektet Måltidsnyckeln som nu är vardag på de fyra förskolor som ingår i området.

– Måltiden är en viktig del av verksamheten. Många barn äter såväl frukost, lunch som mellanmål hos oss och vi har ett viktigt ansvar att skapa goda förutsättningar för måltiden som helhet, säger Maria Sandström.

För Västerhaninge Norra Förskolor är Livsmedelsverkets måltidsmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. viktig. I utformningen av projektet Måltidsnyckeln har de tre pusselbitarna integrerad, trivsam och hållbar varit särskilt relevanta. Utifrån dessa områden har de utvecklat olika återkommande aktiviteter för att göra barnen delaktiga, skapa trivsamma måltidsmiljöer och för att nå kommunens hållbarhetsmål om andelen ekologiska inköp och vegetariska måltider.

Gemensamt för alla aktiviteter är den utforskande processen där barnen får lära känna maten genom "de hundra språken". Barnen får smaka, känna, lukta och lyssna på maten och i skapande processer får de reflektera och återskapa med form och färg. Ett sätt att låta barnen i sin egen takt lära känna nya livsmedel är genom att barnen ibland få skapa egna "håriga smörgåsar". Barnen gör då sin egen smörgås-figur utifrån pålägg som dukats fram och får i sin egen takt lära känna och kanske våga smaka på nya livsmedel.

För ett mer kontinuerligt arbete med hälsa och hållbarhet har förskolorna introducerat det återkommande konceptet Veckans grönsak. I Veckans grönsak involveras såväl barn, kockar som pedagoger i arbetet. Veckans utvalda grönsak får då ta extra mycket plats i allt från den mat som serveras till de aktiviteter barnen deltar i. Det kreativa skapandet runt Veckans grönsak står pedagogerna och barnen på respektive avdelning för själva. Det finns inte färdiga övningar eller aktiviteter som alla förväntas utföra, utan värdet ligger i den fria processen. Däremot får pedagogerna från de olika avdelningarna möjligheter att dela med sig av sina idéer med varandra som inspiration inför kommande veckor. Kockarna får i sin tur möjlighet att på sitt månadsmöte byta idéer med varandra om hur Veckans grönsak kan tillagas och integreras på så många olika vis som möjligt.

Framgångsreceptet för att få till ett helhetsarbete innehåller flera olika komponenter. Särskilt viktigt är det att ha tydliga mål, att låta barnens delaktighet vara i fokus, och att aktivt arbeta med den pedagogiska verksamheten så att barnens hypoteser fångas upp och de får möjlighet att utforska, upptäcka och tillsammans finna svar på sina frågor. Det är också viktigt att avsätta särskilda resurser för arbetet. Bland annat för kompetensutveckling och inköp av varor att arbeta med.

– Vi valde att anordna en gemensam kompetensutvecklingsdag med inbjudna föreläsare, för att skapa en gemensam grund och avstamp för arbetet. Det är viktigt att vi skapar goda möjligheter för samarbete mellan all personal, så att de olika kompetenser som finns i verksamheten tas tillvara, berättar Lotta Rand.

Och just samarbetet - dels mellan all personal på förskolan, dels mellan olika förskolor - är viktigt för inspirationen och den fortsatta utvecklingen. Nu skapar arbetet som påbörjats i Västerhaninge Norra Förskoleområde ringar på vattnet. Samarbete genom gemensamma inspirationsdagar med andra förskolor i Haninge har påbörjats och fortsatta träffar är planerade. Under hösten 2018 har förskoleområdet blivit inbjudna att delta som inspiratörer på Livsmedelsverkets måltidsdagar i Stockholm. Och de har inlett ett samarbete med en hälsopedagog som kommer att vara delaktig i deras arbete med ökat fokus på fysisk aktivitet framöver. Som de själva säger: Fortsättning följer...

Mer information

Webbsida om Måltidsnyckeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Maria Sandström, förskolechef
Västerhaninge Norra Förskolor
maria.a.sandstrom@haninge.se

Senast uppdaterad