Landsbygdsnätverket

Panelen bestod av en elevrepresentant från varje klass, måltidsinspiratör Jens Stjernqvist och kökschefen. Moderator var kommunens utbildningschef.

Megamatråd – hela skolan är med via livestreaming

På Fäladsskolan i Lund har man använt ny teknik för att nå alla elever i frågor om skolmaten. Genom att livestreama ett panelsamtal nådde man ut till alla klasser samtidigt.

Negativa tongångar, återkommande frågor och lågt engagemang för skolmaten hos såväl elever som vuxna gjorde att Kristina Karlsson, lärare på Fäladsskolan i Lund, bestämde sig för att göra något åt situationen. En arbetsgrupp bildades bestående av Kristina, skolsköterskan och måltidspersonal från skolans kök. Tillsammans funderade de kring alla delar av måltiden, från vad som serveras till hur miljön i matsalen upplevs. Ett återkommande problem som Kristina upplevt i sin klass är att det ofta kommer upp frågor på klassråden kring maten som aldrig blir besvarade, inte heller på matråden som hålls regelbundet på skolan. Kristinas reflektion var att det vore bra om de kunde ge svar på alla frågor och att svaren kunde nå fram till alla elever på skolan samtidigt.

Ett första steg blev att på en av skolans värdegrundsdagar fokusera på skolmaten. Under dagen fick eleverna bland annat arbeta med skolmat i ett nationellt och internationellt perspektiv och lyssna till en föreläsning av Jens Stjernqvist, måltidsinspiratör på Måltidsservice i Lunds kommun. Jens berättade om vilka förutsättningar och riktlinjer som Måltidsservice har att förhålla sig till vid planering av menyer och inköp av råvaror. Hela vägen från de globala målen ner till de kommunala målsättningar som finns, bland annat kring andelen ekologiska livsmedel och de kriterier man utgår från vid upphandling. Kriterier som bland annat leder till att man i Lunds kommun serverar svenskt naturbeteskött.

Nästa steg blev att anordna ett direktsänt matråd med ett panelsamtal utifrån frågor som eleverna arbetat fram under värdegrundsdagen. Panelen bestod av en elevrepresentant från varje klass, Jens och chefen för köket som lagar skolans mat. Moderator var kommunens utbildningschef. Under en lektionstimme livestreamades panelsamtalet till alla klasser på skolan. Frågorna handlade om allt från önskerätter och vad som finns på menyn till olika aspekter av miljö och hållbarhet. Exempelvis undrade eleverna varför det serveras importerade ekologiska äpplen på hösten trots att det finns svenska äpplen på Österlen.

– Det är superviktigt att få ut information om att maten vi serverar är ”top notch”, vi är stolta över maten vi serverar, säger Jens.

Och frågan om äpplena, jo Lunds kommun köper in nästan fyra gånger mer ekologiska äpplen varje år än vad som odlas på Österlen. De ekologiska äpplena har helt enkelt inte räckt till för alla som vill ha. Nu har politikerna ändrat inköpskraven för att ge utrymme för mer närproducerat.

Skolans rektor Håkan Bengtsson Diurlin, berättar att de tidigare inte genomfört någon liknande gemensam aktivitet och att det var delvis tack vare ett pågående digitaliseringsprojekt som de kunde ordna med tekniken för att livestreama panelsamtalet till alla klassrum.

– Upplägget blev väldigt lyckat och vi kan tänka oss att göra om det, det kommer nya elever varje år. Vi tror också att vi kan använda modellen för andra frågor, berättar Håkan.

Kontakt

Kristina Karlsson, lärare Fäladsskolan
kristina.karlsson2@lund.se

Håkan Bengtsson Diurlin, rektor Fäladsskolan
hakan.bengtssondiurlin@lund.se
046-359 74 65

Jens Stjernqvist, måltidsinspiratör
jens.stjernqvist@lund.se
046-359 54 58

Senast uppdaterad