Landsbygdsnätverket

Möjlighet att nå hundra procent svenskt tack vare tydliga och konsekventa krav

Region Gotland har under lång tid fört dialog med de lokala grossisterna utifrån sin måltidspolicy.

– Det gav resultat, berättar Gun Maldesson.

Region Gotland fick i den senaste upphandlingen av färskt kött, köttprodukter, potatis och rotfrukter, som började gälla från oktober 2018, in anbud med hundra procent svenskt.

– Grossisterna gjorde ett stort jobb med att leta reda på och ta in nya, svenska, produkter i sitt sortiment, säger Gun Maldesson, upphandlare i Region Gotland.

Att det blev hundra procent svenskt var inte Gun Maldesson beredd på, det var en positiv överraskning när anbuden öppnades.

– Vi hade legat på en hög andel svenskt redan tidigare och hade under lång tid fört dialog med de lokala grossisterna. Så varken dialogen eller kraven var nya, berättar Gun.

Den höga andelen svenskt tror Gun beror på att regionen under flera år varit konsekvent och tydlig med vilka krav de ställer utifrån sin måltidspolicy, som är styrande vid inköp av livsmedel och upphandling av entreprenörer.

Gun Maldesson

Gun Maldesson.

– Det är extra glädjande att se att leverantörerna har lagt ner tid på att hitta svenska beredda produkter som korv, bacon, pålägg och stekar till sitt sortiment, säger Gun.

Trots att man har 100 procent svenskt på avtalet så blir landar man på 97 procent när det gäller vad som i praktiken köpts in.

– Anledningen till att vi inte når 100 procent är att köken köpt utanför avtal eller varit tvungna att acceptera en ersättningsprodukt som inte varit svensk.

Efter upphandling av färskt kött och köttprodukter har Region Gotland även gjort en upphandling av fryst kött och frysta köttprodukter. Denna upphandling ledde till att andelen svenskt höjdes från drygt 85 procent till 95,3 procent (2019).

– De produkter som inte har svenskt ursprung är viltskav, blodpudding (förstekt och färdigskivad) och kåldolmar, berättar Gun.

Senast uppdaterad