Landsbygdsnätverket
En form med lasagne.

"Nu tar vi nästa steg för att främja användningen av vildsvinskött i offentliga kök”

MATtanken har fått nya pengar från det så kallade vildsvinspaketet för att jobba vidare med vildsvinsfrågan åren 2021–2022.

– Det finns ett fortsatt behov av att genomföra olika insatser och ta ett nationellt grepp över de erfarenheter och den kunskap som finns kring arbetet med att få in mer vildsvinskött i offentliga kök, säger MATtankens projektledare Eva Sundberg.

– Det känns roligt att vi kan bygga vidare och ta tillvara och sprida information om det som redan gjorts och pågår, men även främja samverkan kring frågan i framtiden. De olika leden i kedjan från skog till tallrik behöver fortsatt lära om varandras förutsättningar. MATtanken vill bidra som en arena för kunskap, möten och dialog, berättar Anna Kim-Andersson som är kommunikations- och projektsamordnare i MATtankens arbete med vildsvinsfrågan.

MATtanken startade redan hösten 2020 arbetet med att bland annat bjuda in till ett nätverk för yrkespersoner som är intresserade av frågor som rör vildsvinskött i offentliga kök. Nätverksträffar, ett webbinarium om säkert vildsvinskött och att på webben publicera artiklar med goda exempel och recept för storkök, ingick i höstens arbete. Dessutom gjordes i december en nollpunktsmätning över inköp av vildsvinskött till offentlig sektor. (Läs nyheten Ladda bössan för nu ökar efterfrågan på vildsvinskött. Länk till annan webbplats.)

Vad händer framåt?

– I och med beslutet om medel för 2021–2022 kan vi ta nästa steg i arbete för mer vildsvinskött i offentliga kök. Vi ska göra ytterligare insatser för att sprida kunskap och lyfta goda exempel, med mera. Just nu förbereder vi också en ny nätverksträff i maj med tema: tillgång och efterfrågan. Innehållet är inte helt klart men så snart vi vet mer kommer vi berätta. På www.mattanken.se/vildsvin Länk till annan webbplats. uppdaterar vi löpande om vad som är på gång, säger Anna Kim-Andersson.

Senast uppdaterad