Landsbygdsnätverket

Nyanlända i köken ger dubbla vinster i Avesta

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? MATtanken intervjuade Mattias Halt, kostenheten i Avesta kommun om deras satsning 2018 — på extratjänster för nyanlända. Vi har också följt upp, för att få veta hur det gick med satsningen, och hur det gick för dem som fick möjlighet att kliva in i köken.

Det var år 2016 som Avesta kommun beslutade sig för att aktivera fler nyanlända på arbetsmarknaden och samtidigt öka intresset för matlagningsbranschen, en sektor som idag har stor personalbrist. I ett första skede visstidsanställde kommunen tio personer som måltidsbiträden med placering på skolor, äldreboenden och förskolor.

– Vår målsättning är att de här personerna ska komma ut i samhället. De ska få prova på hur det är att ha ett jobb och vara på en arbetsplats och förhoppningsvis få upp ett intresse för kockyrket. Samtidigt innebär det en förstärkning i vår organisation som innebär att vi kan få mer tid att göra det där lilla extra för gästen, sade Mattias Halt, enhetschef på kommunens kostenhet i samband med en intervju 2018.

Intresse prioriteras

2018 skulle ytterligare sju personer anställas, vilket gjorde att sammanlagt 17 personer omfattades av satsningen. Arbetsförmedlingen var en viktig partner och stod för urvalet av kandidater. Med hjälp av speed-dejting mellan arbetsgivare och arbetstagare avgjordes sedan placeringen.

– Ofta är det personer med en del erfarenhet eller kunskap i botten, men det som är allra viktigast är intresset. Språkkunskaperna eller matlagningskunskaperna kan variera stort, men finns bara intresset så är chansen stor att lyckas. Det vet vi av erfarenhet, sade Mattias Halt.

En av målsättningarna med satsningen var att kommunen ska kunna visa upp sig som arbetsgivare och att det ska skapa ett intresse för yrket och branschen. Avesta har för tillfället ingen personalbrist, men liksom många andra kommuner väntar stora pensionsavgångar under de närmaste åren.

– Vi behöver hitta nya sätt att locka personal. Om det här kan leda till att fler blir intresserade av yrket och utbildar sig, exempelvis till kock, så har vi lyckats, sade Mattias Halt.

Rak kommunikation

Nyanlända får jobb och kommunen kan stärka sin organisation – det är så win-win-situationen ser ut i Avesta. Men givetvis finns det också utmaningar med en satsning av den här typen. Det kan till exempel uppstå kulturkrockar eller missförstånd, och bästa medicinen är enligt Mattias Halt att ha en öppen och rak kommunikation med personalen.

– I början var det en del som var skeptiska och oroade sig över att det skulle ta för mycket tid. Idag är det tvärtom. Köken hör av sig till mig för att de vill ta emot fler. Självklart tar det en del tid och energi i början, men om man ger något så får man också något tillbaka.

Utbildade kockar

När MATtanken gör en uppföljning 2020 berättar Mattias Halt att extratjänsterna, en satsning som regeringen initierade och finansierade, har fungerat bra.

– Många av de som arbetat i våra kök under den här satsningen har, om de inte hade det sedan tidigare, fått ett intresse för matlagning och kunnat fortsätta som vikarier eller gått vidare till kockutbildning och gjort sin praktik i våra kök och därefter fått en anställning.

Satsningen är nu avslutad men kommunen arbetar på flera andra sätt för att säkerställa tillgången till personal i köken även i framtiden.

– Vi har mycket samarbete med Arbetsförmedlingen med utbildningar och praktikplatser. Dels kommer praktikanter till oss under sin kockutbildning men även personer som behöver språkträning eller arbetsträning praktiserar i våra kök. Hos vissa väcks ett intresse för mat och matlagning under tiden de är i vår verksamhet och de väljer sedan att fortsätta på den vägen, berätta Mattias Halt.

Text: Jakob Hydén, uppdatering Elin Sandström
Foto: Avesta kommun

Kontakt

Kostenheten, Avesta kommun
kostenheten@avesta.se

Senast uppdaterad