Landsbygdsnätverket
Framsidan av måltidspolicyn med ett odlingslandskap i bakgrunden

Ny måltidspolicy fokuserar på det lokala

I Linköpings kommuns nya måltidspolicy har den regionala livsmedelsstrategin en central roll. Strävan är att minst 80 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara producerade i Sverige, av svenska råvaror, och att minst 50 procent ska vara lokalproducerade.

Åsa Kullberg

Åsa Kullberg

– Det är strävansmål och varje nämnd ska årligen följa upp utvecklingen mot målen i policyn. Det gör nämnderna i sina kvalitetsuppföljningar säger Åsa Kullberg, verksamhetschef Kost & Restaurang, Linköpings kommun.

Tidigare har ibland nämndernas kravspecifikationer synkat mindre bra med målen i måltidspolicyn. Numera stämmer barn- och ungdomsnämndens respektive social- och omsorgsnämndens kravspecifikationer för måltiderna bättre överens med måltidspolicyn, vilket underlättar arbetet både för måltidsverksamheten och när nämnderna ska göra uppföljningar.

Varje dag lagar de 66 köken i Linköpings kommun måltider åt cirka 26 000 matgäster i förskola, skola och äldreomsorg. I juni 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny måltidspolicy, som ersatte den förra från 2011. Policyn gäller både för kommunens egen verksamhet och för exempelvis vård- och trygghetsboenden som drivs av privata aktörer. För måltider inom LSS-boende, daglig verksamhet, bad- och fritidsanläggningar och liknande ska måltidspolicyn vara ett vägledande dokument.

Stöttar det lokala näringslivet

Nytt i den antagna måltidspolicyn är fokus på Östergötlands regionala livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt beredskap. Genom att köpa en stor andel svenska och närproducerade livsmedel vill kommunen bidra till att stärka det lokala och regionala näringslivet och även stärka kommunens försörjningsberedskap.

En brödlimpa som skurits itu

– Vi har delat upp våra upphandlingar, så att vi har brutit ut det som vi kan efterfråga lokalt, till exempel färskt kött, bröd och ägg. Vi försöker se vad som händer i länet, finns det något vi kan göra för att ytterligare stötta det lokala näringslivet och få in mer lokalproducerat.

I policyn innebär ”lokalproducerade” sådana livsmedel som är producerade, förädlade och paketerade i Östergötland och angränsande landskap.

– Målet är minst 50 procent lokalproducerat och i dag visar statistiken 31 procent. Vi köper dock en del produkter som är omärkta, så allt framgår inte av statistiken, säger Åsa Kullberg.

Kommunicerar mål i sociala medier

Då och då berättar måltidsverksamheten om sina ambitiösa mål på sin Facebooksida – och om arbetet för att nå dem. Åsa träffar också gärna kommunens politiker för att diskutera arbetet.

– Vi vill gärna berätta om det vi gör! Och det finns ett intresse av att få prata mat.

Nästa år tror Åsa att det kan bli utmanande att nå målen i måltidspolicyn, då måltidsverksamheten har ett sparbeting på cirka sex miljoner kronor.

– Vi kommer ha samråd med politikerna om vilket mål som är mest respektive minst viktigt när kostnaderna ökar, säger hon.

Foton: Pixabay

Senast uppdaterad