Landsbygdsnätverket
Bäst före-datum på mejeriprodukter

Nytänkande upphandling minskar matsvinn och ger guldkant

Att upphandla livsmedel som närmar sig bäst före-datum kan bidra till att minska matsvinnet. Göteborgs stad och nio kranskommuner var tidiga med ett sådant avtal.

Genom avtalet kan köken beställa livsmedel som annars hade riskerat att slängas på grund av kort datum. Det aktuella avtalet som ingåtts med företaget Meal Makers gäller frysvaror och kolonialvaror. Alla köp styrs av vilka varor som Meal Makers har på sin webbsida att förmedla. Eftersom varorna säljs i stora volymer, hel- eller halvpall, är det bara kök med minst 800 portioner som kan använda avtalet.

– De som har börjat använda avtalet gör köp regelbundet och är nöjda. Det är inte jättemånga kök ännu. Det är ett litet merjobb att aktivt gå in på hemsidan, jämföra och köpa. Trots det har det köpts fler partier än vad man kalkylerat med i upphandlingen, säger Ann Sagvall, upphandlingsledare i Göteborgs stad.

Upphandlingen utformades utifrån en provperiod

Innan upphandlingen kom på plats genomfördes en provperiod där man gjorde provköp för att testa systemet. En dialog fördes med den sedan tidigare avtalade grossisten så att de var med på detta och att de inte hade produkter med kort hållbarhet till försäljning. Man stämde också av med en jurist för att se så att denna typ av upphandling var möjlig att göra, att det rörde sig om en ny typ av produkt som inte fanns i befintliga avtal. Man upphandlar egentligen en tjänst, förmedlingen av varor med kort datum. Producenten står för transport ut till kund.

– Själva upphandlingen var ganska okomplicerad. Det som var mest besvärligt var att hitta en utvärderingsmodell, säger Ann.

Det löste sig genom att man skapade en varukorg att utvärdera utifrån, genom de provköp man gjort tidigare. Varukorgen fick spegla tidigare inköp istället för tänkta framtida köp som det är i vanliga upphandlingar.

Adderar guldkant till verksamheterna

Philippa Jacobs är enhetschef för måltider i grundskolan i Göteborgs stad. Av de åtta skolrestauranger hon ansvarar för är det två som gör inköp från Meal Makers.

– Köksmästare går in på webbplatsen varje vecka och kollar vad som finns och vad som kan passa att köpa. Det är bara de största köken som kan göra beställningar. Gissningsvis är det runt 15 kök i kommunen som är tillräckligt stora för att kunna handla, säger Philippa.

Handlar man efter befintlig meny eller skapas menyn efter utbudet?

– Man ändrar inte om menyn helt efter utbudet på varor med kort hållbarhet, men man kanske modifierar lite. Exempelvis kan man byta ut den tänkta fisken och istället servera torskrygg, något som vanligtvis är för dyrt. Råvaror som man annars inte har råd med kan även skapa lyx på salladsbordet, till exempel kan oliver av god kvalitet ge guldkant. De kök som får mat från ett större centralkök kan ibland få del av denna guldkant genom att maten ändå skickas. Det har hänt att vi har delat större partier och löst transporten internt för att fler ska få ta del, säger Philippa.

Hon tror inte att de sparar särskilt mycket pengar på avtalet. Vinsten är att de kan addera lite guldkant ibland, samtidigt som de bidrar till att minska svinnet. De vill definitivt fortsätta att arbeta med denna typ av avtal. Framöver hoppas hon också kunna kommunicera detta arbetssätt tydligare till matgästerna.

– Det är viktigt att våga testa nya saker, speciellt när det gäller upphandling som är så styrt av lagen om offentlig upphandling. Att man inte bara slår sig till ro med att inget går att göra, utan faktiskt provar nya tillvägagångssätt, säger Philippa.

Ann Sagvall tror att fler kommuner kommer att följa efter denna typ av upphandling. Intresserade kommuner har hört av sig för att ta del av tillvägagångssättet.

Vill du veta mer?

Missa inte Studio MATtanken den 14 oktober kl 9.00-9.45
MATtankens projektledare Eva Sundberg samtalar med Ann Sagvall, upphandlingsledare i Göteborgs stad och Philippa Jacobs, enhetschef måltid, grundskolan i Göteborgs stad.

Läs mer om Studio MATtanken

Kontakt

Ann Sagvall, upphandlingsledare Göteborgs stad
031-366 37 65
inkopochupphandling@ink.goteborg.se

Senast uppdaterad