Landsbygdsnätverket
Närbild på händer som håller tallrikar där det läggs upp mat.

Foto: Munkedals kommun

Offentliga måltider som stärker svensk primärproduktion

Skolan och de offentliga måltidernas roll för att stärka den svenska primärproduktionen är ett av många områden som lyfts fram i det inspel till Livsmedelsstrategin 2.0, som Jordbruksverket nyligen lämnat till regeringen.

I inspelet omnämns offentliga måltider i två sammanhang.

I avsnittet: Den svenska marknadsandelen bör öka:

Skolan bör ha en viktig roll i att väva in kunskap om svensk livsmedelsproduktion kopplat till såväl jordbruk som fiske och vattenbruk, i läroplaner och att använda de offentligt finansierade skolmåltiderna som ett didaktiskt verktyg i detta sammanhang.

I avsnittet: Samverkan och kommunikation bör öka mellan myndigheter, näring och akademi och mellan leden i livsmedelskedjan:

Arbete kring offentlig mat. Ett exempel är det nära samarbete som sker kring utveckling av de offentliga måltiderna mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Detta samarbete kan utvidgas till att även omfatta Skolverket.

– Att man lyfter fram möjligheterna som finns att via de offentliga måltiderna förmedla kunskaper om svensk livsmedelsproduktion är något som vi är glada för! säger Eva Sundberg som leder arbetet med MATtanken

– Glädjande är också att man i inspelet poängterar hur värdefullt det är med myndighetssamverkan för att kunna ta steg framåt i utvecklingen av offentliga måltider, fortsätter Eva som hoppas på att Jordbruksverkets inspel bidrar till kommande satsningar kring offentliga måltider inom ramen för den kommande Livsmedelsstrategin 2.0.

Senast uppdaterad