Landsbygdsnätverket
Bildcollage leverans av livsmedel

Orust kommun matchar tillgång och efterfrågan av lokal mat

I Orust kommun kan leverantörer kontinuerligt skicka in en anmälan digitalt om att man är intresserad av att delta i direktupphandling av livsmedel. I anmälan specificerar man vilka produkter man har och vilka volymer som är möjliga.

Mindre producenter har ofta svårt att på förhand veta hur mycket de kommer kunna leverera eller när. Ojämn tillgång på olika livsmedel och osäkra leveranstider gör det svårt för kommunen att veta vem man kan gå ut med en förfrågan till. Orust kommun har tagit fram en ny rutin som ett sätt att möta denna utmaning.

– Det är ett sätt för alla leverantörer att göra en anmälan när de har något att leverera, vilket innebär större chans till matchning mellan tillgång och efterfrågan, säger upphandlingschef Gabriella Glimstedt.

För att länka ihop tillgång och efterfrågan arbetades en rutin fram som liknar ett dynamiskt inköpssystem (DIS). DIS är ett system som är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna. Avtal kan tecknas för en kortare period, till exempel ett år, en säsong eller en enstaka leverans.

– Vi har en öppen annons via vår hemsida där alla leverantörer av livsmedel kan göra en intresseanmälan. Det vi gör är direktupphandlingar på enskilda leveranser, alternativt återkommande leveranser upp till summan för direktupphandlingsgränsen, säger Gabriella.

Ambitionen med rutinen är att förenkla småinköp för både producenter och kommunens kök, och möjliggöra att inköp sker i rätt tid, när produkterna finns för leverans. Metoden innebär både ökad konkurrens och transparens genom att annonsen är öppen för alla utan sluttid, med samma villkor för alla potentiella leverantörer.

Senast uppdaterad