Landsbygdsnätverket

Pedagogik, odling och livsmedelsstrategi – allt hänger ihop

På förskolan BarnCompaniet i Boden jobbar man med hållbarhetsfrågor genom att knyta samman måltider, odling och pedagogik.

Hur kan de teoretiska formuleringarna i den nationella och den regionala livsmedelsstrategin bli praktisk verkstad i de offentliga köken? I samband med en poddinspelning kring detta ämne besökte vi för ett par år sedan (sommaren 2019) förskolan BarnCompaniet i Boden. BarnCompaniet är ett gott exempel på när teori omsätts till praktik.

På förskolan lägger man stor vikt vid att skapa en inspirerande, vacker och varierande pedagogisk miljö både inom- och utomhus.

– Vi har under flera år jobbat med hållbar utveckling tillsammans med våra barn och har haft olika inriktningar olika år. Under det här året har det varit ”matens mysterium” som varit utgångspunkten, säger Åsa Rönnqvist, ledare och utepedagog.

Bland annat har man en varmbänk för att visa hur kretsloppet fungerar. Där har barnen fått vara med och blanda hästgödsel med halm och sedan kommer grönsaker odlas där som kommer att ätas på förskolan.

Barnen har jobbat med hur grönt gräs kan bli vit mjölk och har fått rita egna hypoteser.

Det som händer och sker i köket på förskolan integreras med den pedagogiska verksamheten.

För Åsa och Maria, som är de två kockarna på förskolan, är det en självklarhet att involvera sig i det pedagogiska arbetet och att exempelvis tematiskt synka sina menyer till det som barnen jobbar med. En rutin de har är att fixa med små skyltar på borden som berättar var maten kommer ifrån. Det skapar nyfikenhet bland barnen och ger bränsle till samtal om matens ursprung.

Köket på förskolan är inte det mest välutrustade eller lokalmässigt bäst utformade, men detta kompenserar kockarna genom ett gediget kunnande och förmåga att fokusera på möjligheter i stället för hinder.

Att utgå från barnen och deras nyfikenhet är något som genomsyrar hela förskolans verksamhet. En verksamhet som bidrar till att barnen får med sig kunskap om vad som är hållbar mat. I detta ingår naturligtvis att den mat som serveras är hållbar för såväl hälsan som planeten.

Mer att upptäcka på temat matens mysterium

2020 gjorde MATtanken en uppföljning hos BarnCompaniet. Hur har det gått med arbetet att knyta samman måltider, odling och pedagogik?

– Det är fascinerande att se vilket intresse som finns hos en tvååring för en tomatplanta som de drivit upp från en tomatskiva, berättar Åsa Rönnqvist.

På förskolan såg de att de hade mycket kvar att upptäcka på temat matens mysterier att de har valt att fortsätta med samma tema och dessutom att odla mer och tillsammans med alla åldrar.

För framtiden finns det visioner om att sprida odlandet utanför förskolan. I samma hus finns ett äldreboende som de gärna skulle vilja samarbeta med.

– Vi hade velat använda odlingarna som en plats att mötas, gamla och unga, att kanske ta tillvara på skörden tillsammans. Och i ett nästa steg, vill vi ta odlingarna ut i stadsmiljön genom odlingslådor runtom i staden. Odlingar som är till för kommuninvånarna men som ägs och sköts av en förskola eller ett företag, berättar Åsa Rönnqvist och tillägger att idéer finns det gott om, förhoppningsvis även möjligheter att göra dem verkliga framöver.

Mer information

Lyssna på avsnitt 85, podden Landet: Vi börjar med barnen - livsmedelsstrategi i praktiken.

På Länsstyrelsens i Norrbottens sida Näramat.nu finns verktyg och stöd för pedagoger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vill jobba med hållbar mat i undervisningen. 

Kontakt

Förskolan BarnCompaniet
info@barncompaniet.se
0921-359 110

Läs också

Samlingsartikeln: Politik för hållbara och goda måltider.

Senast uppdaterad