Landsbygdsnätverket
Jesper Fransson, Saranda Daka och Marie Leijon Cedermark.

En trio från statistikenheten på Jordbruksverket: Jesper Fransson, Saranda Daka och Marie Leijon Cedermark är med och jobbar i Silo-projektet.

Silo-projektet: Arbetet med statistikinsamlingen har dragit igång

Under våren har en enhetsöverskridande grupp inom Jordbruksverket bildats. Gruppens uppdrag är att driva det så kallade Silo-projektet. 15 pilotkommuner har tackat ja till att medverka från start.

Silo-projektet handlar om att skapa en tjänst för statistikinsamling av livsmedelsinköp i offentlig sektor.

Projektledare Saranda Daka berättar att det finns en nytillsatt arbetsgrupp för projektet. I gruppen ingår medarbetare från statistikenheten vid jordbruks- och analysavdelningen och sakkunniga och kommunikationssamordnare, från MATtanken-projektet.

– Jag är väldigt glad över att vi har kunnat säkra de resurser som vi behöver för att kunna genomföra Silo och för att så många kommuner tackat ja till att vara med från start, säger Saranda.

Rätt resurser möjliggör ett effektivt arbete med att skapa den databas som krävs för att hantera all den statistik som ska samlas in. Pilotkommunerna ger viktiga underlag och gör det möjligt att i höst också börja testa databasen.

Enkelhet och användarvänlighet i fokus

– Tillsammans ska vi säkra upp så att vi får en så bra och enkel datainlämningsprocess och en så användarvänlig databas som möjligt, fortsätter Saranda.

MATtankens Eva Sundberg tillägger att projektet också fått en engagerad och kunnig styrgrupp.

– Styrgruppen ser nyttan med Silo-projektet och gör det möjligt för oss att genomföra satsningen och det känns bra, säger Eva.

– Just nu arbetar vi mycket med att olika utredningar. Vi arbetar dels med att utreda hur och när data ska samlas in, samt vilken nivå som kommer efterfrågas på datan. Det handlar också om förberedelser inför databasbyggandet efter sommaren, berättar Eva och Saranda.

Senast uppdaterad