Landsbygdsnätverket

Bilderna visar mellanmål som tillagas direkt på avdelningarna utifrån patienternas aptit och näringsbehov. Nere till höger är Linda Holmevi och Kerstin Arvidsson.

Sjukt bra mat – Region Kalmar län skapar aptit hos patienterna

Genom att börja laga maten från grunden och anställa måltidsvärdar som arbetar ute i avdelningsköken har Region Kalmar län lyckats gå från botten till toppen i patientenkätundersökningar.

Region Kalmar län är prisade för sina sjukhusmåltider, men de började sin matresa i ett bottenresultat med mat som inte var uppskattad av matgästerna.

– Patienterna kunde varken välja maträtt eller portionsstorlek, berättar Åsa Andersson, basenhetschef för kost och lokalvård på Region Kalmar län.

Det dåliga betyget från patienterna ledde till att organisationen anställde en person som genomförde en utredning av kostverksamheten vid länets tre sjukhus. Och det var inledningen på resan som har gått från botten till toppen. I dag är matupplevelsen både prisad och rikskänd. I de tre senaste nationella patientenkätundersökningarna har Region Kalmar län fått högst betyg i landet när det kommer till maten och måltidsupplevelsen.

En viktig faktor till framgången är att måltidsorganisationen äger hela kedjan från tillagning till servering och att de hela tiden utgår från patienternas behov. Det märks bland annat genom satsningen på att anställa och utbilda måltidsvärdar som arbetar ute i avdelningsköken med att servera mat och mellanmål till patienterna. Sjukvårdspersonal får fokusera på vård och måltidspersonalen, med utbildning i nutrition och livsmedel, får fokusera på att servera god mat till patienterna.

I köket på länssjukhuset i Kalmar ansvarar Johan Idermark, första linjens chef, för att de tomma grytorna fylls med läckerheter.

– I köken lagar vi mat från grunden och använder en stor del ekologiska råvaror. Men återkopplingen är viktig för oss i köket. Vi behöver få veta både vad som fungerat bra och vad vi behöver förbättra, och där är de korta vägarna som skapats genom att vi äger hela linjen från tillagning till servering avgörande, säger Johan.

Köket ansvarar för att det är en god matupplevelse, men efter köket tar måltidsvärdarna över och tillför nästa ingrediens, en trevlig upplevelse.

– De ser till så att maten ser fin ut, och att patientens önskemål blir tillgodosedda genom att de blir hörda och sedda. Det man tyckte lät gott på morgonen kanske inte alls känns lockande när maten väl serveras vid lunchen, berättar Linda Holmevi, ansvarig för måltidsvärdarna på länssjukhuset i Kalmar.

Måltidsvärdarna har möjlighet att locka och fresta för att skapa aptit hos patienterna. Bland annat har den dietist som är kopplad till måltidsorganisationen sett att det särskilt inom geriatriken är många som får tillbaka sin aptit snabbare genom det fokus som måltidsvärdarna kan lägga på måltiderna.

Nästa patientenkät görs år 2020 och målet är givetvis att vara bäst i Sverige även då.

– Vi ska nog lyckas, vi har ingen brist på nya idéer. Just nu håller vi på att samla recept till en idébok med fina mellanmål, berättar Linda Holmevi. Kanske kan den också bli en brygga över till hemmet eller kommunen, så att patienterna får med sig en del av den matglädje och inspiration som de får under sin tid på sjukhuset. För maten är viktig för hälsan och välmåendet såväl före som under och efter en sjukhusvistelse.

Kontakt

Åsa Andersson, basenhetschef kost och lokalvård Region Kalmar län
asa.andersson@ltkalmar.se

Linda Holmevi, kost och måltidsvärdar Kalmar
linda.holmevi@ltkalmar.se

Senast uppdaterad