Landsbygdsnätverket
Bildmontage från Instagramflöde

Annelie från Restaurang Attmar i Matfors förberedde rullrånskorgarna som sedan fylldes med chokladmousse och färska bär på Offentliga måltidens dag 2020. Vill du se mer bilder från dagen? Ett stort antal inlägg finns taggade med bilder från Offentliga måltidens dag 2020 på Instagram och i andra sociala medier. #måltid20 #offentligamåltidensdag. Foto från Sundsvalls kommun.

Tack alla arrangörer för 2020. Nu blickar vi mot 21 oktober 2021!

Mer än 200 arrangemang i 119 kommuner och regioner gick av stapeln på Offentliga måltidens dag den 15 oktober 2020.

– Vi har fått in nära 100 svar i enkäten där arrangörerna har fått berätta hur de anser att dagen gick. Vi använder underlaget för att förbättra och utveckla Offentliga måltidens dag framåt, säger projektledare Eva Sundberg.

– Sammantaget har vi fått härlig respons och många bra reflektioner som vi tar med oss, fortsätter Eva Sundberg och ger några exempel på de positiva betygen för Offentliga måltidens dag 2020.

Offentliga måltidens dag bidrog med nytta

Arrangörerna upplevda överlag en hög nytta med Offentliga måltidens dag. På en skala 1-6 gav arrangörerna i snitt följande betyg, när det gäller hur väl de upplever att Offentliga måltidens dag bidrog till att:

  • Kunskapen om offentliga måltider ökar. Betyg 4,8.
  • Arrangörens verksamhet utvecklas och blir ännu bättre. Betyg 4,6.
  • Synliggöra den egna verksamheten. Betyg 5,1.

Arrangör: Inspirerande och ett bra sätt att synas

I enkäten till arrangörerna fanns det möjlighet att ge återkoppling i fritext. Här är ett exempel på svar:

”Det blev ett bra sätt att synas både i media och på de skolor, förskolor och äldreboenden där vi genomförde aktiviteter. Genom att det var en dag där många gjorde olika saker i hela landet var det lätt att både inspirera vår egen personal och nå ut.

Personligen uppskattade jag oerhört mycket att det är ett initiativ där så mycket får plats. Ofta finns det ett koncept som alla kök ska genomföra och det blir ganska tungrott. Nu valde våra olika kök nivå själv - alla hade bordsryttare med info och serverade elevens val men därutöver var det upp till var och en. Jag tror det gav mersmak överallt där vi gjorde något.”

Nu tar vi sikte mot den 21 oktober 2021

På frågan om arrangören tror att man kommer vara med på Offentliga måltidens dag även nästa år blev svaret positivt med besked. 99 % svarar att de med säkerhet eller att det är mycket troligt kommer att medverka nästa gång.

– Resultatet bådar gott för nästa år. Nu tar vi sikte mot Offentliga måltidens dag nästa år som genomförs torsdagen den 21 oktober 2021. Vi hoppas att alla offentliga måltidsverksamheter sparar datumet och tar med arrangemanget i sina verksamhetsplaneringar. Och har man redan nu tankar, tips och idéer inför 2021, till oss som koordinerar dagen, så är man hjärtligt välkommen att hör av sig, säger Eva Sundberg.

Läs mer om Offentliga måltidens dag

Kontaktuppgifter och all information om Offentliga måltidens dag finns samlad på www.mattanken.se/omd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad