Landsbygdsnätverket
Lärare eller rektor äter lunch med elever

Tipsa en rektor: Ny utbildning om skolmåltidens värden

I slutet av oktober inleds seminarieserien "Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken", från Umeå universitet. Den riktar sig till rektorer och ska ge ökad kunskap om bland annat vilken roll skolmåltiden har för den pedagogiska verksamheten.

I maj arrangerade MATtanken den digitala tematräffen Skolmåltid + Lärarutbildning. Då medverkade Cecilia Olsson, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet, och berättade om ambitionen att erbjuda en seminarieserie om mat och måltider till alla Sveriges skolledare. Det blir nu verklighet genom en digital seminarieserie i tre delar.

– Yes! Det är ett viktigt steg att denna utbildning nu finns på plats. MATtanken hoppas att många rektorer tar chansen att få en större insikt kring vad måltiderna kan bidra med; att måltiderna har mycket kunskap att förmedla men att de också genom trivsel och gemenskap kan knyta ihop och ge ett bättre helhetsperspektiv på skoldagen. Här finns en fantastisk resurs som kan bidra mer till skolans verksamhet, säger MATtankens Anna Lundstedt.

Seminarieserien kommer att ta upp följande teman:

Seminarium 1, den 19 oktober. Rektorn och skolmåltiden
Rektorns roll och ansvar i relation till skolmåltiden samt de förutsättningar rektorn har att arbeta med skolmåltiden. Organisation och styrning samt lagar, styrdokument och riktlinjer.

Seminarium 2, den 16 november. Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken
Pedagogiska och sociala aspekter av skolmåltiden. En skollunch för alla (bland annat utifrån special- och behovsanpassad kost och NPF-diagnoser) och skolmåltiden som en social mötesplats.

Seminarium 3, den 7 december. Vad kan och vill jag göra på min skola och hur gör jag det?
En framåtsyftande träff med utrymme att diskutera hur de olika aspekterna som behandlats under seminarieserien kan integreras i den egna verksamheten. Goda exempel på hur skolor arbetat med skolmåltiden.

Tipsa rektorerna

– Seminarieserien är kostnadsfri och sista anmälningsdag är den 5 oktober. Kanske finns det någon i din kommun som skulle vara intresserad av att gå utbildningen? Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida information och tipsa rektorer och skolledare om att denna möjlighet finns, säger Anna Lundstedt.

För innehållet i seminarieserien står universitetslektorer och doktorander vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad